रुदोल्फ फर्नांडीसा आडचो सरकारी जमीन हडप प्रकरणातलो गुन्यांव  रद्द

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
पणजीः चिंबल हांगची सरकारी जमीन हडप करून ती विकल्ले खातीर पुलिसांच्या गुन्यांव फांट्यान 2019 वर्सा सान्ताक्रुजाचो सद्याचो आमदार रुदोल्फ फर्नांडीस आनी हेरां आड गुन्यांव दाखल केल्लो. मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपिठान तो रद्द केला. हे विशींचो निकाल न्या. महेश सोनक आनी भारत देशपांडे हांच्या खंडपिठान दिलो.
ह्या प्रकरणात तेन्नाचे उत्तर गोंय उपजिल्होधिकारी (महसूल) गुरुदास देसाय हांणे कागाळ केल्ली. चिंबल हांगच्या सर्वे नंबर 44-3, 44-1 आनी 44-1 ए हातूंतली 26,025 चौखण मीटर सरकारी जमीन रुदोल्फो, गुणवंती मोन्तेरो हांणी हेर दुबावितांनी सरकारी अधिकाऱ्यां कडेन संगनमत करून 1996 वर्सा सावन खाजगी व्यक्तीचें नांवार केल्ल्याचें कागाळेंत नमूद केल्लें. तांणी जमनीचे प्लॉट करून ते विकले.  हातूंत सरकारी अधिकाऱ्यांनी आपलो अर्थीस लाब करून घेतलो आनी ताका लागून सरकाराचें अर्थीस लुकसाण जाल्ल्याचें म्हणल्लें.
गुन्यांव फाट्याचे तेन्नाचो निरीक्षक राजन निगळ्ये हांच्या मुखेलपणा खाला विशेश तपास पथकान 31 जानेवारी 2019 वर्सा रुदोल्फ , गुणवंती मोन्तेरो, सरकारी अधिकारी आनी लाबधारकां आड गुन्यांव नोंद केल्लो. तो रद्द करपाची याचिका रुदोल्फ फर्नांडीस हाणे खंडपिठांत केल्ली. ताची दखल घेवन तांणी संबंदीत गुन्यांव रद्द केला.
—————————————————————–