रीण फारीक करपाक सक्षम आशिल्ल्यांकच मेळटलें ‘पगार प्रमाणपत्र’

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

पणजी, प्रतिनिधी ः सरकारी आनी निम सरकारी खात्याच्या कर्मचाऱ्यांक रीण घेतना ‘पगार प्रमाणपत्र’ (Salary Certificate) जाय जाल्यार जायत्यो खर अटी २००३ वर्साच्या अधिसुचोवणेंत घाल्ल्यो. राज्य सहकारी निबंधकान आतां नवी अधिसुचोवणी जारी करून ह्यो खर अटी रद्द केल्यात. तेच बरोबर खात्याच्या पगार वितरण अधिकाऱ्यान (डीडीओ) कर्मचारी रीण फारीक करपाक अर्थीक नदरेन सक्षम आसा काय ना हाची खात्री केल्या उपरांतच प्रमाणपत्र जारी करचें अशें स्पश्ट केलां.
ही नवी अधिसुचोवणी राज्य सहकारी निबंधक मॅन्युएल बार्रेटोन जारी केल्या. बँको रीण घेतना कर्मचाऱ्या कडल्यान पगार प्रमाणपत्र घेतात. हे खातीर कर्मचारी संबंदीत खात्या कडेन मागणी करता. हें प्रमाणपत्र दिवपाचें काम आतां डीडीओक दिला. कर्मचाऱ्या कडेन रिणाचे हप्ते फारीक केल्या उपरांत खर्चाक पयशे उरतात काय? आनी तो अर्थीक नदरेन सक्षम आसा काय? हांची खात्री केल्या उपरांतच ताका पगार प्रमाणपत्र दिवचें अशें नव्या अधिसुचोवणेंत म्हणलां.

सरकारी कर्मचारी सहकारी संस्था, सहकारी बँकां कडल्यान रीण घेतात आनी आपले हप्ते वेळार फारीक करिनात अशें दिसून आयलां. सरकारी कर्मचारी रीण हफ्ते फारीक करीनात ताका लागून सहकारी संस्था, सहकारी बँकांक अर्थीक लुकसाण जाता. तांकां परवडना तेन्ना लेगीत रीण घेतात आनी मागीर फारीक करीनात आनी बँकांक आडखळ हाडतात. उपरांत बँको रीण वसुली करपा खातीर तांचे फाटल्यान लागतात. सरकारी खात्यांनी अर्थीक नदरेन सक्षम नाशिल्ल्या कर्मचाऱ्यांक पगार प्रमाणपत्र दिवंक ना जाल्यार बँको रीण दिवचे नात. ह्या सगळ्या गजालींक लागून सहकारी निबंधकान फुडाकार घेतला आनी सरकारी खात्यांक २००३ वर्सात दिल्ल्या पगार प्रमाणपत्रां संबंदी अधिकारांत सुदारणा करुन 20 वर्सां पोरणो आदेश फाटीं घेतला.