रीण घेतिल्ल्याच्या नांवान लोकांची करतात फटवणूक

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

सायबर गुन्यांवकारांची नवी तकली

म्हापशें: घेवंक नाशिल्ल्या रिणाची रक्कम वसूल करपाच्या नांवान लोकांची फटवणूक आनी बदनामी करपी नवी तकली सायबर क्रायम गुन्यांवकारांनी काडल्या. हो प्रकार गोंयांतल्या खूबशा लोकांनी अणभवला. लोकांची पुलिसांच्या सायबर क्रायम फांट्या कडेन धांवपळ सुरू जाल्या. गिरायकांची गुपीत म्हायती गुन्यांवकारांक विकपी कंपनीं आड कारवाय करची अशी मागणी ह्या लोकांची आसा.

मेळिल्ले म्हायती प्रमाण आमचे कंपनी कडल्यान स हजार रुपया रीण घेतिल्ल्याचें आनी ते पयशे परतून करपाचे फोन लोकांक येवंक लागल्यात. पयशे धाडिल्ल्या अ‍ॅपाचेर हस्तांतरीत केले नात जाल्यार बदनामी करतले अशी धमकीय दुबावीत दितात.

पयशे दिवंक न्हयकार दिवप्यांचे फोटू अश्लील बायलेच्या फोटो सयत अ‍ॅडीट करून ते त्या मनशाच्या फोनाच्या कॉन्टेक्ट लिस्टांत आशिल्ल्या लोकांक धाडटात आनी ह्या व्यक्तीची मानहानी करीत आशिल्ल्यान ह्या लोकांक मात गरजे भायर मनस्ताप सोंसचो पडटा.

ऑनलायन वा मोबायल अ‍ॅपाच्या आदारान वस्तू खरेदी केले उपरांत सदर कंपनी वा दुकाना कडल्यान गिरायकांचो मोबायल नंबरा दुबावितांक बेकायदो विकतात. त्या मोबायल नंबरा वरवीं दुबावीत ते व्यक्तीचे बँक बॅलन्स आनी कॉन्टेक्ट लिस्टाची म्हायती मेळयतात.

ह्या म्हायतीच्या आदाराचेर हे सायबर गुन्यांवकार लोकांक घेवंक नाशिल्ल्या रिणाची रक्कम फारीक करपा खातीर फोन करून तांकां आपल्या जाळांत ओडपाचो यत्न करतात. लोकांनी अशा सायबर गुन्यांकारां पसून सादूर रावचें अशें आवाहन सायबर गुन्यांव फांट्यान केलां.

तशेंच गिरायकांचे फोन नंबर आनी हेर म्हायती गुन्यांवकारांक विकपी कंपनी आड सरकारान खर कारवाय करची अशी मागणी ह्या लोकांनी केल्या.