राॅबिन हुड ऑफ शरवुड फॉरेस्टमस्तीपणाची आनी मायेची काणी

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

राॅबिन हुड ऑफ शरवुड फॉरेस्ट, हें पुस्तक 2001 वर्सा ऐन मॅकगोवर्न हिणें उजवाडाक हाडलें. पुस्तकाचें प्रकाशन स्कोलास्टीक हांणी केलां. स्कोलास्टीक ही प्रकाशन संस्था दोळो दिपकावपी अशें बालसाहित्य उजवाडाक हाडटा आनी फाटल्या कांय दसकां सावन हे संस्थेन बालसाहित्या खातीर खूब वावर केला आनी फावो तशी नामना जोडल्या.
हें पुस्तक 2001 वर्सा उजवाडाक आयलां खरें पूण “राॅबिन हुड” हें पात्र ब्रिटिश राज्याच्या लोकवेदांत चवदाव्या शेंकड्यांतल्यान फामाद आसा. अशें म्हणटात, ताचे पयलींय राॅबिन हुडाचेर दंतकथा आशिल्ल्यो, पूण ताचेर आदारीत लिखाण चवदाव्या शेंकड्या उपरांत जालां. ब्रिटीश लोकवेद चाळ्ळे जाल्यार वाचकांक ताचेर कांय लोक गीत आनी गद्य सांपडटले.
राॅबिन हुड हें वेगवेगळ्या सभावांनी भरिल्लें आनी विचित्र अशें पात्र. तो शरवुड नांवाच्या रानांत रावता आनी एक भयानक दरोडेखोर म्हणून ताची वळख आसता. तशेंच एक मोगाळ इश्ट आनी वेळार गरीब लोकांक पावपी आनी तांकां तेंको दिवपी अशीय ताची वळख आसता. राॅबिन हुड गिरेस्त आनी लोभी वा क्रूर आनी भ्रश्ट लोकांक लुटून, चोरून, तांचे कडल्यान चोरिल्लें सामान वा पयशे घेवन गरीब आनी गरजवंत लोकांचो आदार म्हणून वावुरता. ताका एक विद्रोही आनी मस्तीखोर (rogue) म्हणटात. साहित्यांत, अशें ह्या बरे-वायट सभावाच्या पात्रांक “रोग” म्हणटात आनी तांचेर आदारीत साहित्य वाचकांचें मन सदांच भुलयता. भ्रश्ट लोकांक बुद्ध शिकोवप आनी गरजवंतांक वेळार पावप ही इत्सा सगळ्या सामान्य मनशांक आसता आनी राॅबिन हुड आनी हेर मस्तीखोर पात्रां वाचकांच्या मनांतले हे इत्सेक एक मार्ग दिवन तांकां काणयेच्या कथानकांत बांदून दवरतात.
ह्या पुस्तकांत लेखिकेन राॅबिन हुड हांचेर आदारीत लोकवेद वेंचून, भुरग्यांक आवडपाचे शैलींत कांय काणयो रचल्यात. पुस्तक 10 ते 15 वर्सांच्या भुरग्यांक योग्य आसा. लेखिकेन सादे, सुटसुटीत शब्द वापरल्यात. शब्दाचे प्रिण्ट लेगीत बरे आसात आनी पुस्तकांत सुंदर चित्रांय आसात. हीं चित्रां ट्रेसी शुगरमॅन हिणें काडल्यांत. पुस्तकांत धा भाग आसात. पयल्या भागांत राॅबिन हुड हो शरवुड रानांत कसो स्थायीक जालो हाची जाप दिता आनी मागीर दर एका भागांत ताचे वांगडा आनीक लोकूय त्याच रानांत रावपाक लागतात आनी ताचे वांगडी जातात.
राॅबिन हुड आनी ताचे वांगडी पाचवेच कपडे घालतात आनी लूटमार करतात, गरिबांक वाचयतात आनी समाजाचे भलायके खातिरूय वावुरतात. 130
पानांचें हें माणकुलें पुस्तक बालसाहित्यांत एक मोलादीक योगदान आसा. मुजरत वाच्चें.