राहुल, राशिद हांणी मॅच घुंवडायली

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

इंडीयन प्रिमीयर लिगेचे (आयपीएल) 40वे मॅचींत गुजरात टायटन्सान सनरायझर्स हैदराबादाक 5 विकेटींनी हारयलो. सामकी उमळशीक वाडोवपी मॅचीचे निमाण्या बॉलाचेर गुजराताक जैता खातीर तीन धांवड्यांची गरज आशिल्ली. राशिद खानान सको मारून जैत निश्चीत केलें. राशिदा वांगडा राहुल तेवतियान परतून एकदां पंगडाक जैत मेळोवन दिवपी खेळी केली. दोगांयनी मेळून सवे विकेटी खातीर नाबाद 59 धांवड्यांची भागिदारी केली.

सनरायझर्स हैदराबादान दिल्ले 196 धांवड्यांचो फाटलाव करपी गुजरातान 5 विकेटी वगडावन 199 धांवड्यो केल्यो. राहुल तेवतियान 21 बॉलांनी नाबाद 40 धांवड्यो केल्यो. हातूंत चार चवक्यांचो आनी दोन सक्यांचो आस्पाव आसा. राशिद खानान 11 बॉलांनी नाबाद 31 धांवड्यो केल्यो. ताणें चार सके मारले. ह्या दोगां खेरीत ओपनर वृद्धिमान साहान 68 धांवड्यांचें योगदान दिलें.

दुसरे वटेन हे हारीक लागून सनरायझर्साच्या उमरान मलिकाचें यत्न फुकट गेले. ताणें 25 धांवड्यो दितना 5 विकेटी घेतल्ल्यो.

ते आदीं टॉस हारल्या उपरांत पयलीं बॅटींग करतना सनरायझर्स हैदराबादा वतीन मुखेली केन विलियम्सन आनी अभिषेक शर्मा हांणी डावाची सुरवात केली. पूण तिसरे ओव्हरींत विलियम्सन पांच धांवड्यो करून बाद जालो.ताका मोहम्मद शमीन बोल्ड केलो. ते उपरांत शमीन राहुल त्रिपाठीक बाद करून हैदराबादाक दुसरो धपको दिलो. तिसरे विकेटी खातीर एडेन मार्करम आनी अभिषेक हांणी 96 धांवड्यांची भागिदारी केली. अभिषेकान 65 धांवड्यांची खेळी केली. अखेरेक ताका अल्जारी जोसेफान बोल्ड केलो. हैदराबादाक चवथो धपको पुरनाच्या रुपान बसलो. शमीच्या बॉलाचेर शुभमन गिलान ताची कॅच धरली. पुरनाक फक्त तीन धांवड्यो करप शक्य जाल्यो. पांचवे विकेटीच्या रुपान मार्करम बाद जालो. ताणें 56 धांवड्यो केल्यो. सवे विकेटीच्या रुपान वॉशिंग्टन सुंदर तीन धांवड्यो करून बाद जालो.