राष्ट्रीय सेवा शिबिरा वरवीं भुरग्यांच्या कलागुणांक मार्ग मेकळो

सांखळे सरकारी उच्च माध्यमीक विद्यालया वतीन आयोजीत केल्ल्या राष्ट्रीय सेवा शिबिरांतल्या जैतिवंतां वांगडा सरपंच उदयसिंग राणे, पंच रंजना राणे, प्राचार्य आशा नायक, शिबीर मुखेली समीर प्रभू, अमरनाथ सूर्यवंशी, हसन शेख, श्याम फातर्पेंकार, सुवर्णा गांवकार, नितीश नायक, संतोबा देसाय आनी हेर.

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

उदयसिंग राणे: सांखळे उच्च माध्यमीक विद्यालयाच्या राष्ट्रीय सेवा शिबिराचो समारोप

वाळपय: राष्ट्रीय सेवा शिबिरा वरवीं भुरग्यांच्या कलागुणांक मार्ग मेकळो जायत आसता. तांच्या कलांक उत्स्फूर्त मेळून कलेच्या पांखांनी विस्वासाचें बळगें निर्माण जाता. ताका लागून असल्या शिबिरां वरवीं भुरग्यांक मेळपी दरेके संदेचो फायदो घेवचो, असो उलो भिंरोडा पंचायतीचे सरपंच उदयसिंग राणे हांणी दिलो. 

सांखळे सरकारी उच्च माध्यमीक विद्यालया वतीन आयोजीत केल्ल्या राष्ट्रीय सेवा शिबिराच्या समारोप सुवाळ्याक ते उलयताले. भिरोंडा मुळाव्या शाळेच्या आंगणांत हे कार्यावळीचें आयोजन केल्लें. 

ह्या वेळार माचयेर भिरोंडाची पंच वांगडी रंजना राणे, विद्यालयाची प्राचार्य आशा नायक, पालक शिक्षक संघाचे अध्यक्ष अमरनाथ सूर्यवंशी, पालक शिक्षक संघाचे वांगडी हरून हसन शेख, पालक शिक्षक संघाचे आदले अध्यक्ष श्याम फातर्पेंकार, राष्ट्रीय सेवा शिबिराचे मुखेली समीर प्रभू, कार्यावळ अधिकारी सुवर्णा गांवकार, नितीश नायक, संतोबा देसाय आनी हेर हाजीर आशिल्ले. 

राष्ट्रीय सेवा शिबिरांतल्यान खूबशे उपक्रम हातांत घेतात. हातूंत समाजसेवी उपक्रम, व्यसनमुक्तीचे विचार, व्यक्तीमत्व उदरगत, माचयेेलो भंय पयस करपी आनी संबंदीत आत्मियता निर्माण करपाच्या विचारांची उदरगत जायत आसता. ताका लागून हीं शिबिरां व्यक्तिमत्व निर्माण करपाचे नदरेन गरजेचीं आशिल्ल्याचें सरपंच उदयसिंग राणे हांणी फुडें सांगलें. 

विद्यालयाची प्राचार्य आशा नायक हांणी सत्तरी म्हालाचो सैम दरेका खातीर खोस निर्माण करून दिता. ह्या सैमा मदीं खूबशे विचार निर्माण करून दिवपाची तांक आसा, अशें तांणी म्हणलें. 

रंजना राणे हांणीय ह्या वेळार आपले विचार मांडले. शिबिराचे पुराय कार्यावळीचो आढावो ह्या शिबिराचे मुखेली समीर प्रभू हांणी घेतलो. ह्या वेळार तांणी गांवांत वेसनमुक्ती जनजागृती, नितळसाण मोहीम, गोशाळेक भेट दिवन कामाची वळख अश्या विवीध घडणुकांचो उल्लेख केलो. 

ह्या शिबिरा खातीर खूबश्या जाणांनी विवीध पांवड्यार मार्गदर्शन करून भुरग्यांक सहकार्य केल्ले खातीर तांणी सगळ्यांचे उपकार मानले. 

शिबिरांत घेतिल्ल्या विवीध उपक्रमांचीं इनामां भेटयलीं. ह्या शिबिरा खातीर म्हत्वाचें सहकार्य करपी शाम फातर्पेकार हांचो मानेस्तां हस्तुकीं भोवमान केलो. शिबिरार्थी प्रेम पतंगे आनी टिना प्रभू हांणी ह्या वेळार आपले अणभव सांगले. 

पंकज गांवकार हांणी सुत्रसंचालन केलें. जाल्यार निमाणें सुवर्ण गांवकार हांणी उपकार मानले. ह्या वेळार खासा संगीताची कार्यावळ पेट्रीक्सन आद्राद  हांणी सादर केली.