राष्ट्रीय मिडिया परस थळावी मिडिया प्रभावशाली

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

साहील जोशी: ‘भांगरभूंय’, ‘गोवन वार्ता’, ‘द गोवन एव्हरीडे’चो वर्धापनदीस उर्बेभरीत


पणजी : राष्ट्रीय मिडिया परस थळाव्या पांवड्या वयले पत्रकार तळागाळा मेरेन वचून पत्रकारिता करीत आशिल्ल्यान थळावी पत्रकारिता प्रभावशाली जायत आसा. ‘अपडेट्स’ च्या धांवपळींत बातम्यांचें विश्लेशण दिवपांत टिव्ही चॅनल्स उणे पडटात. ती उणीव डिजिटल मिडिया भरून काडटा. तरणाट्या पत्रकारांनी पत्रकारितेंतलें बदलते प्रवाह स्विकारून मुखार वचप गरजेचें, अशें मत ‘आज तक, इंडिया टुडे, मुंबय तकचे वरिश्ट कार्यकारी संपादक साहील जोशी हांणी उक्तायलें.

फोमेंतो मिडियाच्या ‘भांगरभूंय’, ‘गोवन वार्ता’, द गोवन’ ह्या तीन दिसाळ्यांच्या वर्धापन दिसा निमतान आयोजीत कार्यावळींत ते उलयताले.
फोमेंतो मिडियाच्या तिनूय दिसाळ्यांचो वर्धापनदीस दोना पावला ताज रिसॉर्ट अँण्ड कन्वेन्शन सेंटरांत शेनवारा आयोजीत केल्लो. हे कार्यावळींत साहील जोशी मुखेल सोयरे ह्या नात्यान उलयताले. तांचे वांगडा ‘बूम’चे वेवस्थापकीय संपादक जेन्सी जेकब, फोमेंतो मिडियाचे संचालक ज्यो लुईस, प्रुडंट खबरां चॅनलाचे संपादक प्रमोद आचार्य, ‘गोवन वार्ता’चे संपादक पांडुरंग गांवकार, ‘द गोवन’ चे संपादक ज्योएल आफोन्सो, ‘गोवन वार्ता लायव्ह’ चे संपादक किशोर नायक गांवकार तशेंच ‘कोंकणसाद’ चे संपादक सागर चव्हाण हाजीर आशिल्ले.
कोरोना म्हामारी उपरांत देशभरांतल्या पत्रकारिता क्षेत्रांत व्हड बदल जाल्यात. अशें आसतना दिसाळ्यांच्या वाचकवर्गांत 10 टक्क्यांनी वाड जाल्या. फुडल्या कांय वर्सांत वाचकवर्गांत 26 टक्क्यांनी वाड जावपाची शक्यताय आसा. पत्रकारितेंत जायत्या नदरेन क्रांती जायत आसा. नवीं डिजिटल माध्यमां मुखार येत आसात. ताका लागून पत्रकारितेचो दर्जो देंवता अशें म्हणत बसपा परस हो दर्जो कसो सुदारपाक मेळटलो हाचो विचार करून पत्रकारांनी मुखार वचप गरजेचें. तशेंच लोकां मेरेन बातम्यांतली सत्यताय पावोवपूय तितलेच म्हत्वाचें, अशें साहील जोशी हांणी म्हणलें.
संपादक पांडुरंग गांवकार आनी ज्योएल आफोन्सो हांणी मनोगत उक्तायतना फाटल्या सात वर्सांतल्या काळांतलो प्रगतीचो आलेख उपस्थितां मुखार दवरलो. वाचकांक दर्जेदार बातम्यो दिवपा वांगडाच दरेक खिणाक अपडेट दवरपाचें काम सध्या बेक्रींग माध्यमांतल्यान सुरू आसा. ताका लागून चडांत चड वाचकां मेरेन पावप शक्य जाला, अशेंय तांणी नमूद केले.
मजगतीं, मुखेल सोयरे साहील जोशी आनी जेन्सी जेकप हांणी ह्या वेळार पत्रकारांनी विचारिल्ल्या प्रस्नांक समर्पक जाप दिवन तांचे दुबाव पयस केले.
कार्यावळीचे ज्यो लुईस आनी किशोर नायक गांवकार हांणी सुत्रसंचालन केले.

सत्यताय पडताळणे उपरांतूच बातमी प्रसिद्ध करातः जेकब
‘बूम’चे वेवस्थापकीय संपादक जेन्सी जेकब हांणी म्हणलें, सध्याच्या सर्तींत्मक युगांत दरेक टिव्ही चॅनल तशेंच डिजिटल माध्यमां बेगोबेग बातमी दिवपाचेर भर दितात. ते खातीर तांचे यत्न सुरू आसतात. पूण अश्यो बातम्यो लोकां मेरेन पावयतना त्या बातम्यांची सत्यताय तपासण खूब गरजेचें. पत्रकारांनी बातम्यांची सत्यतायेची पडताळणी करूनच बातमी प्रसिद्ध करची, अशें आवाहन जेकब हांणी केलां.

फोमेंतो मिडियाची तोखणाय
कोरोना म्हामारीक लागून जायते उद्देग वेवसाय बंद जाल्यात. हातूंतल्यान सांवरत आसतना जायत्या जाणांचेर अर्थीक संकश्ट आयलां. अशें परिस्थितींत फोमेंतो मिडिया एकाच पांख्या खाला चार दिसाळीं आनी तीन टिव्ही चॅनेल्स येसस्वीरितीन चलोवन दाखयतात, अशें म्हणून साहील जोशी हांणी फोमेंतो मिडियाची तोखणाय केली.