राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय मळार पर्जळपी खेळगड्यांकदोन टक्के आरक्षण दिवपाचो यत्नः गोविंद गावडे

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

राष्ट्रीय वा आंतरराष्ट्रीय पांवड्याचेर उत्कृश्ठ कामगिरी करपी खेळगड्यांक सरकारी नोकऱ्यांनी दोन टक्के आरक्षण दिवपाची मागणी करतले अशें खेळां मंत्री गोविंद गावडे हांणी सांगलें. तशेंच कांपाल-पणजीचो स्विमींग पूल 10 जुलयाक उक्तो जातलो अशें लेगीत तांणी स्पश्ट केलें.

हेर साबार राज्यांनी खेळगड्यां खातीर अशें आरक्षण दिलां. राष्ट्रीय वा आंतरराष्ट्रीय पांवड्याचेर उत्कृश्ठ कामगिरी करपी खेळगड्यांक सरकारी नोकऱ्यांनी दोन टक्के आरक्षण दिवपाची आपली सरकारा कडेन मागणी आसा अशें तांणी मुखार म्हणलें.

संद मेळ्ळ्यार डिसेंबर मेरेन गोंय राष्ट्रीय खेळां सर्त आयोजीत करपाक तयार आसा. सप्टेंबर मेरेन राष्ट्रीय खेळां सर्त आयोजीत करप शक्य नाशिल्ल्यान डिसेंबरांत राष्ट्रीय खेळां सर्तीचें आयोजन करपाची आमकां संद दिवची केंद्राक सांगला. गोंयांत 1 ते 31 ऑक्टोबर ह्या कालावधीत बायलांची 17 वर्सां पिराये सकयली फिफा संवसारीक फुटबॉल सर्त जातली. हे संबंदी सगल्यो मुळाव्यो सुविधा 1 ऑगस्ट मेरेन पुर्ण जातल्यो असो दावो लेगीत तांणी केलो.

बुद्दीबळ ऑलिम्पियाड मशाल रिले

3 जुलयाक जावपी बुद्दीबळ ऑलिम्पियाड मशाल रिलेचो गोंय लेग भव्य आनी येसस्वी करपाक आमी आदींच नियोजन आनी वेवस्था केल्या. सगल्या गोंयकारांनी हे मशाल रिलेच्या इतिहासीक कार्यावळींत वांटो घेतचो असो उलो गावडे हांणी ह्या वेळार मारलो.