राष्ट्रपतीः आयज मतदान

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

गोंयांत काँग्रेस आमदारांची मतां फुटपाची चिन्नां

काँग्रेस आमदार खंयचे वटेन हाचो येतलो अदमास

चेन्नय सावन काँग्रेसीचे आमदार गोंयांंत

पणजी : काँग्रेस आमदार फुटपा विशींची चर्चा सुरू आसतनाच राष्ट्रपतीपदा खातीर पुराय देशा सयत आयज गोंयांत मतदान जाता. काँग्रेस आमदार फुटपाची चर्चा सुरूच आशिल्ल्यान आमदारांची मतां फुटपाची चिन्नां आसात. चेन्नय गेल्ले काँग्रेसीचे पांचूय आमदार गोंयांत पावले. गोंय विधानसभेंत फक्त आमदार मतदान करतले. केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक तशेंच फ्रान्सीस सार्दीन आनी विनय तेंडुलकार हे गोंयांत मतदान करचे नात, हें स्पश्ट जालां.

आदली राज्यपाल दौपदी मुर्मू ही सत्ताधारी राष्ट्रीय लोकशाय आघाडीची उमेदवार आसा. आदले केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा हे विरोधी पक्षांचे उमेदवार आसात. राष्ट्रपतीपदा खातीर दौपदी मुर्मू आड यशवंत सिन्हा अशी थेट लडत जातली. संसद भवना सयत राज्यांच्या विधानसभांनी आयज मतदान जातलें.

गोंयांत आयज सकाळीं 10 ते 5 मेरेन मतदान जातलें. विधानसभा संकुलांत मतदानाची वेवस्था केल्या. मतदान पत्रिकेच्या आदारान मतदान जातलें. मतदानाची सगली तयारी पुराय जाल्या. वेंचणूक आयोगाच्या निरिक्षकांनी आयतारा भेट दिवन एकंदर वेवस्थेची पळोवणी केली, अशी म्हायती विधानसभा सचीव नम्रता उल्मन हांणी दिली. गोंयचे आमदारूच गोंयांत मतदान करतले. खासदारांक त्या, त्या राज्यांत मतदान करपाची मेकळीक आसा. तरी धा दिसा पयली तांणी वेंचणूक अधिकाऱ्याक मतदानाची कल्पना दिवची पडटा. गोंयच्या एकाय खासदारान तशी कल्पना दिवंक ना, अशें सचीव नम्रता उल्मन हांणी सांगलें.

काँग्रेसीचे सगले आमदार यशवंंत सिन्हा हांकां मतदान करतले. आप, गोवा फॉरवर्ड आनी रिव्होल्युशनरी गोअन्स पक्षान सिन्हा हांंकां तेंको दिवचो म्हूण आमी तांचे कडेन उलयल्यात अशें प्रदेश काँग्रेस अध्यक्ष अमीत पाटकार हांणी सांगलें.

​अधिवेशनाचेर परिणाम ना

विधानसभेचें अधिवेशन सदचे भशेन सकाळीं साडे इकरा वरांचेर सुरू जातलें. मतदान सकाळीं 10 ते 5 मेरेन चलतलें. मतदान करून अधिवेशनांत वचप मंत्री, आमदारांक सहज शक्य आसा. हाका लागून वेंचणुकेचो अधिवेशनाचेर कसलोच परिणाम जावचो ना अशें विधानसभा सचिवांनी सांगलें.

मजगतीं, अधिवेशना पयलीं काँग्रेस आमदार फुटपाच्यो हालचाली सुरू आशिल्ल्यो. अधिवेशन काळांत लेगीत ह्यो हालचाली सुरूच आशिल्ल्यो. काँग्रेस आमदारांक फोडपाचे भाजपाचे यत्न सुरूच आसात, अशें प्रदेश काँग्रेस अध्यक्ष अमीत पाटकार हांणी स्पश्ट केल्लें. गोपां कडल्यान मेळिल्ले म्हायती प्रमाण दिगंबर कामत, मायकल लोबो आनीक हेर चार आमदारांच्या गटाची फुटपाची तयारी सुरू आसा. हेर दोन आमदारांक ओडपाचे ह्या गटाचे यत्न आसात.

हाका लागून शुक्रारा अधिवेशना उपरांत काँग्रेसीन पांच आमदारांक गोंया भायर हालयले. मतदानाच्या आदले दीस हे पांचूय आमदार गोंयांत आयले. संकल्प आमोणकार, एल्टन डिकोस्टा, कार्लोस फरेरा, रुडॉल्फ फर्नांडीस आनी युरी आलेमांव हांकां गोंया भायर व्हरून दवरिल्ले. भारतीय जनता पक्ष वा काँग्रेसीच्या हेर आमदारांक ह्या पांच आमदारां कडेन संपर्क सादप अशक्य जावचें हो हाचे फाटलो हेत आशिल्लो.

भाजपाचे 20, मगो 2 जाल्यार 3 अपक्षांचो सरकाराक तेंको आसा. हाका लागून गोंयांत रालोआच्या उमेदवाराक 25 आमदारांची मतां निश्चीत आसात. गोवा फॉरवर्ड, रिव्होल्युशनरी गोअन्स तशेंच आम आदमी पक्षाचे आमदार विरोधांत मतदान करतले अशें चित्र आसा. काँग्रेसीचे 11 आमदार आसात. कांय आमदार रालोआची उमेदवार दौपदी मुर्मू हिका मतदान करपाची भिरांत पक्षाक आसा.

गोंयच्या आमदाराच्या मताचें मोल 20

गोंयांत 40 आमदार आसात. एका आमदाराच्या मताचें मोल 20 आसा. हाका लागून सगल्या आमदारांच्या मतांचें मोल 800 जाता. राज्यां प्रमाण आमदारांच्या मताचें मोल बदलता. खासदाराच्या एका मताचें मोल 700 आसा. गोंयात तीन खासदार आसात. दोन लोकसभेचे आनी एक राज्यसभेचो. गोंयांतल्या खासदारांचें वट्ट मोल 2100 जाता.

काँग्रेसीच्या आमदारांचो कल कळटलो

राष्ट्रपतीपदाचे वेंचणुकेंत काँग्रेसीचीं मतां फुटपाची शक्यताय आसा. भाजपांत प्रवेश करपाचे वाटेर आशिल्ले आमदार रालोआच्या उमेदवाराक मतदान करपाची शक्यताय आसा. मतदाना उपरांत काँग्रेस आमदारांच्या कलाचो अदमास येतलो.