राफायल नादाल फायनलींत

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

स्पेनाचो दिग्गज टॅनीस खेळगडो राफायल नादाल फ्रॅंच ओपनाचे फायनलींत पावलो. तो विक्रमी 14वे खेपे फायनलींत सुवात मेळोवपाक येसस्वी थारलो. पूण, जे तरेन तो फायनलींत पावलो तें पळोवन ताका लेगीत चड खोशी जावची ना.

आयज दादल्यांच्या गटांतली पयली सेमी फायनल नादाल आनी जर्मनीच्या एलेक्झेंडर झ्वेरेव हांचे मदीं आशिल्ली. पूण, दुसऱ्या सेटांत झ्वेरेवाच्या पांयाक गंभीर दुखापत जाली आनी ताणें मॅच अर्दकुटी सोडपाचो निर्णय घेतलो. त्या वेळार नादाल 7-5 आनी 6-6 असो मुखार आशिल्लो.

मजगतीं, आयज बायलांच्या एकोड्या गटांतली फायनल पोलंडाची इगा स्वियातेक आनी अमेरिकेची युवा खेळगडी कोको गॉफ हांचे मदीं जातली. बायलांच्या एकोड्या गटांतले दुसरे सेमी फायनलींत कोको गॉफान इटलीचे मार्टिना ट्रेविसनाक 6-3 आनी 6-1 अशा सरळ सेटांनी हारयली.

18व्या सिडा वयले कोको आनी बिगर मानांकीत मार्टिना हांचे मदीं एक वर आनी 28 मिनटां मेरेन मॅच चल्ली. कोको 18 वर्सां उपरांत फ्रॅंच ओपनाचे फायनलींत खेळपी सगल्यांत तरणाटी बायल खेळगडी थारली. तिचे पयलीं 2004त रशियेचे मारिया शारापोवान फायनलींत खेळपी सगल्यांत युवा बायल खेळगडी थारिल्ली. त्या वेळार शारापोवान वस्तादपण जोडिल्लें.

कोको सध्या बायलांचे संवसारीक रॅंकिंगेंत 23वे सुवातेर आसा. तिणें कारकिर्दींत अजून मेरेन एकूय ग्रॅण्ड स्लॅम किताब जिखूंक ना. पूण, तिची टॅनीस कारकिर्द बरी थारल्या. ग्रॅण्ड स्लॅम एकोड्या गटांतले मॅची विशीं सांगचें जाल्यार तिणें 2019त अमेरिकन ओपनाचे तिसरे फेरये मेरेन मजल मारिल्ली. 2019 आनी 2021तले विम्बल्डनाचे चवथे फेरये मेरेन पाविल्ली. तशेंच 2020तले ऑस्ट्रेलियन ओपनाचे चवथे फेरये मेरेन ती पाविल्ली.

मजगतीं, इगा स्वियातेक हिणें पयले सेमी फायनलींत 20वी रॅंकींग आशिल्ले दारिया कसातकिनाक 6-2 आनी 6-1 अशा सेटांनी हारयली. ह्या जैता सयत सेगीत 34 मॅची जिखपाच्या सेरेना विलियम्साच्या विक्रमा कडेन तिणें बरोबरी सादली.

विलियम्सान 2013त सेगीत 34 मॅची जिखिल्ल्यो. इगा दुसरे खेपे फ्रॅंच ओपनाचे फायनलींत पावल्या.