रानील विक्रमसिंघे श्रीलंकेचे प्रधानमंत्री

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

अर्थीक संकश्टाचे फाटभुंयेर सांबाळटले पदभार


कोलंबो: युनायटेड नॅशनल पक्षाचे फुडारी रानील विक्रमसिंघे श्रीलंकेचे नवे प्रधानमंत्री आसतले. श्रीलंकेच्या 225 वांगड्यांचे संसदेंत रानील विक्रमसिंघे हांचे कडेन फक्त एकूच सुवात आसा, तरी लेगीत ते प्रधानमंत्री जातले.
अर्थीक संकश्टाचे फाटभुंयेर श्रीलंकेंत मोट्या प्रमाणांत अांदोलन सुरू आसा. ह्या आंदोलनाक आतां हिंसक मोडण लागलां. सरकार विरोधांत मोट्या प्रमाणांत असंतोष पातळला. ताका लागून महिंदा राजपक्षे हांणी प्रधानमंत्रीपदाचो राजिनामो दिला. आतां ही जापसालदारकी रानील विक्रमसिंघे हांचे कडेन आयल्या.
रानील विक्रमसिंघे हाचे पयली श्रीलंकेचे चार खेपे प्रधानमंत्री आशिल्ले. ऑक्टोबर 2018 त आदले राष्ट्रपती मैत्रीपाला सिरिसेना हांणी तांकां पदा वयल्यान काडिल्ले. आतां देश अर्थीक संश्टांत आसतना ही जापसालदारकी परतून एकदा तांचे कडेन आयल्या.
सुत्रांनी दिल्ले म्हायती प्रमाण सत्ताधारी श्रीलंका पोदुजाना पेरामुना, विरोधी पक्ष जन बालावेगाया आनी ल्हान पक्षांनी रानील विक्रमसिंघे हांकां तेंको दिला

बेगिनूच नवें सरकार स्थापन जातलें
श्रीलंकेंत हिंसक निदर्शनां मजगतीं कर्फ्यू लागू केला. हिंसाचार करप्यांक थेट ‘शूूट आवट’ करपाची परवानगी लश्कराक दिल्या. श्रीलंकेचे राष्ट्रपती गोताबया राजपक्षे हांणी देशाक संबोधीत करतना बेगिनूच नवे सरकार स्थापन जातलें. फुडल्या सप्तकभरांत नव्या प्रधानमंत्रीची नेमणूक करून मंत्रीमंडळाची निवड जातली, अशें
म्हणलें.

महिंदा राजपक्षेंक श्रीलंका सोडपाक बंदी
श्रीलंकेचे आदले प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे सयत 15 जाणांक देश सोडून वचपाक बंदी घातल्या. कोलंबोत सरकारविरोधी आंदोलन करप्यां वयल्या हल्लो प्रकरणांत चौकशी सुरू आशिल्ल्यान कोर्टान महिंदा राजपक्षे, तांचो चलो खासदार नमल राजपक्षे हांकां देश साेडून वचपाक बंदी घातल्या. महिंदा हांणी प्रधानमंत्रीपदाचो राजिनामो दिले उपरांत जाल्ल्या हिंसाचारांत खासदारा सयत 9 जाणांक मरण आयिल्लें, जाल्यार 300 वयर नागरीक जखमी जाल्ले.