राणे हांकां आजिवन कॅबिनॅट दर्जोदिवप सरकाराचो धोरणात्मक निर्णय

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

खंडपिठांत प्रतिज्ञापत्र दाखल, फुडली सुनावणी आयज

भांगरभूंय I प्रतिनिधी
पणजी : आदले मुख्यमंत्री प्रतापसिंह राणे हांकां आजिवन कॅबिनॅटाचो दर्जो दिवप हो सरकाराचो धोरणात्मक निर्णय आसून ताका लागून खंयचेच घटनात्मक तजविजेचें उल्लंघन जावंक ना, असो दावो राज्य सरकारान प्रतिज्ञापत्र दाखल गोंय खंडपिठांत केला. तशेंच आपूण सरकारा कडेन आजिवन कॅबिनॅटाचो दर्जो मागूंक ना, असो दावो राणे हांणी खंडपिठांत प्रतिज्ञापत्र दाखल करून केला. ह्या प्रकरणाची सुनावणी बुधवार 4 मे दिसा जातली.
सरकारान 7 जानेवारी 2022 दिसा अधिसुचोवणी जारी करून प्रतापसिंह राणे हांकां अाजिवन कॅबिनॅटाचो दर्जो दिला. हाका सामाजीक कार्यकर्ते अॅड. आयरीश रॉड्रिग्ज हांणी हरकत घेवन मुख्य सचिवांक कायदेशीर नोटीस धाडिल्ली. तशेंच सात दिसांत अधिसुचोवणी फाटीं घेवंक ना जाल्यार उच्च न्यायालयांत वचपाची शिटकावणी दिल्ली. ते उपरांत सचिवा कडल्यान कसलोच प्रतिसाद मेळूंक नाशिल्ल्यान तांणी खंडपिठांत याचिका दाखल केल्ली.
हे याचिकेंत राज्य सरकार आनी राणे हांकां प्रतिवादी केल्या. याचिकेंत तथ्य आशिल्ल्याचे निरिक्षण नोंद करून खंडपिठान याचिका दाखल करून घेतली. तशेंच राज्य सरकार आनी प्रतापसिंह राणे हांकां प्रतिज्ञापत्र दाखल करून बाजू मांडपाक सांगिल्ले. ते प्रमाण राज्य सरकारान आनी राणे हांणी खंडपिठांत प्रतिज्ञापत्र दाखल केला.

अाजिवन कॅबिनॅट दर्जो आपणे मागूंक नाः राणे
ह्या प्रकरणांत आदले मुख्यमंत्री राणे हांणी प्रतिज्ञापत्र दाखल करून आपूण सरकारा कडेन आजिवन कॅबिनॅटाचो दर्जो दिवपाची मागणी करूंक ना, असो दावो राणे हांणी खंडपिठांत प्रतिज्ञापत्र दाखल करून केला. सरकारान आपल्या योगदानाची दखल घेवन अाजिवन कॅबिनेटाचो दर्जो दिल्ल्याचे म्हणलां. तशेंच हे विशीं खंडपीठ जो निर्णय घेतले तो आपणाक तो मान्य आसतलो, अशेंय स्पश्ट केला. तशेंच अॅड. रॉड्रिग्ज हांणी याचिकेंत केल्ले आरोप राणे हांणी प्रतिज्ञापत्रा वरवीं भायरायल्यात.