राज्य मानांकन कॅरम सर्तींत प्रशांत मोरे एकोडीत वस्ताद

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

खबरां संस्था
मुंबयः संवसारीक वस्ताद मुंबयच्या प्रशांत मोरेन बंगाल कल्बान आयोजीत केल्ल्या राज्य मानांकन कॅरम सर्तींत दादल्यांचे एकोडीचें वस्तादपण मेळयलें. बायलांच्या गटांत काजल कुमारी जैतिवंत थारलें.
तीन सेटांतल्या दादल्याचे फायनलींत प्रशांतान मुंबयच्याच विकास धरियालाक 18-9, 15-25, 10-15 अशें हारयलें. दोन सेटांतले बोरोबोरी उपरांत तिसऱ्या सेटांत दोनूय खेळगड्यां मदी खडेगाठ चुरस पळोवपाक मेळ्ळी. सातव्या बोर्डा उपरांत 19-14 अशी 5 गुणांची आघाडी प्रशांता कडेन आशिल्ली. ताणे आपली हीच लय कायम दवोरून जैताची नोंद केली.
बायलांचे एकोडींच्या फायनलींत काजलान मुंबयच्या नीलम घोडकेवराचेर 25-6, 22-19 अशें एकतर्फी जैत मेळयलें.