राज्य अन्न सुरक्षा मानांकनांत गोंय पयलें

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

गोंयाक सेगीत पांचवे खेपे मेळ्ळो पुरस्कार

भांगरभूंय प्रतिनिधी
पणजी : ल्हान राज्यांच्या गटांत अन्न सुरक्षा मानांकनांत गोंयाक पयली सुवात मेळ्ळ्या. अन्न आनी वखदां प्रशासन संचालक ज्योती सरदेसाय हांणी केंद्रीय भलायकी मंत्री मनसुख मांडविया हांचे हस्तुकीं हे विशींचो पुरस्कार स्विकारलो. ही कार्यावळ दिल्लींत विज्ञान भवनांत जाली. गोंय राज्याक सेगीत पांचवे खेपे हो पुरस्कार मेळ्ळा.
ल्हान राज्यांच्या गटांत गोंयान पयली सुवात मेळयल्या. गोंया उपरांत मणिपूर आनी सिक्कीम ह्या राज्यांचो नंबर लागता. व्हड राज्यांच्या गटांत केरळान पयली सुवात मेळयल्या. केरळा उपरांत पंजाब आनी तमीळनाडू दुसरे आनी तिसरे सुवातेर आसा. संघशासीत वाठारा मदीं जम्मू काश्मीान पयली सुवात मेळयल्या. दिल्ली आनी चंदीगड दुसरे आनी तिसरे सुवातेर आसा.
केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया हांचे हस्तुकीं पुरस्कार भेटयले. भलायके खातीर अन्न तशेंच खाद्यपदार्थांचो दर्जो तिगोवन दवरप गरजेचें. फुडल्या 3 वर्सांत अन्न तयार करपी 25 लाख वेवसायिकांक अन्न सुरक्षेचें प्रशिक्षण दितलें. अन्नाचो दर्जो हो भलायकेचो महत्चाचो घटक, अशें केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया हांणी उलयतना सांगलें.
हे वेळार अन्नाची तपासणी करपी उपकरणांचें अनावरण जाले. एफएसएसएआयचो कारभार चडांत चड डिजिटल पद्दतीन चलतलो, अशें तांणी सांगलें. अन्न सुरक्षेचेर आदारीत तीन म्हायती पुस्तिकांचें ह्या वेळार प्रकाशन जालें.