राज्यांत सोरो जातलो सवाय: अबकारी खात्याचो निर्णय

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

म्हापशें, प्रतिनिधी: अबकारी खात्यान घेतलो एक व्हड निर्णय. राज्यांत विदेशी तशेंच देशी पर्यटक येवप चालूच आसता. देशी आनी विदेशी पर्यटकांक गोंयांत येवपाक आकर्शीत करपा खातीर अबकारी खात्यान उच्च दर्जाचो (हाय ब्रॅण्ड) सोरो सवाय करपाचो निर्णय घेतला. ताका लागून १,२०० रुपयां परस चड म्हारग आशिल्लो सोरो आतां सवाय भितर मेळटलो.ं तशे पळोवपाक गेल्यार गोंयांत सोरो सवायूच. हातूंत गोंयांक चड महसूल मेळना. पूण पर्यटकां खातीर सोरो सवाय करपाच्या प्रस्तावाचेर सरकार विचार करता.

गोंय म्हळ्यार पर्यटकांची पयली पसंती. गोंयच्यो दर्यादेगो, देवळां, इगर्जो पर्यटकांक आकर्शीत करतात. तशेंच गिरेस्त लोक चडशें डेस्टीनेश व्हेंडींग गोयांतूच आयोजीत करतात. व्हड व्हड लग्नां सुवाळ्यांक सोर्‍याचो वापर जाता. चडशे विदेश पर्यटक हायब्रॅण्डेड सोरो पियेतात. पूण चडसो हायब्रण्डेड सोरो म्हारग आशिल्ल्या पर्यटक निर्शेतात. ताका लागून अंदूंच्या पर्यटन हंगामांत सोरो सवाय करपाचो निर्णय अबकारी खात्यान घेतला. ताका लागून १,२०० रुपयां परस चड दर आशिल्ल्या सोर्‍याची बाटली आतां सवाय जातली. एके बाटलेचे ५० ते १,२०० रुपया उणे जातले. हे विशींची अधिसुचवणी अबकारी खातें येवपी सप्तकांत काडटलें. राज्यांत पर्यटकांचो आंकडो वाडपाक हो निर्णय फायद्याचो थारतलो असो दावो अकबारी खात्यान केला.