राज्यांत लायट आसची ना

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

पणजी: ता. 3 जानेवारीक 11 केव्ही आरएनडी (पर्वरी) फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळीं 9.30 ते दनपरां 1.30 वरां मेरेन रेजिकॉम, नेक्सा शोरूम, झोडियाक पार्क, सबनिस पार्क, व्हिजन धेंपो, कॉस्मे कॉस्ता, झेव्हियर मिनेझीस, चंद्रजीत हॉटेल आनी भोंवतणच्या वाठारांत लायट आसची ना.

आयज 11 केव्ही गुरूद्वार फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान दनपरां 2.30 ते सांजेचीं 5.30 वरां मेरेन तीन बिल्डींग, डेल्फेनोस, गौरी पेट्रोल पंप, देवश्री रियल इस्टेट, ओरा डेव्हलपर्स, सुप्रिम व्हुड्स, कोर्टयार्ड रेईश मांगूस हॉरिजन, साईबाबा देऊळ, देवश्री, दिनेश वर्मा, विद्या एनक्लेव्ह आनी भोंवतणच्या वाठारांत लायट आसची ना.

ता. 4 जानेवारीक 11 केव्ही पर्वरी बाजार  फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळीं 9.30 ते दनपरां 1.30 वरां मेरेन नोबर्ट जीम, होली फॅमिली स्कूल, जेएमजे हॉस्पिटल, 20 कलमी सुकूर, सुकूर पंचायत, कारापूर व्हॅली, साईबाबा संस्थान साईनगर, वडाकडे, देवश्री गार्डन, कॉर्पोरेशन बँक, 9 टू 9 शॉपी, प्रायोरिटी, आल्कॉन हुंदाई, लिमावाडो, शांतीनगर, दामियान द गोवा आनी भोंवतणच्या वाठारांत लायट आसची ना.

फाल्यां 11 केव्ही मालीम फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान दनपरां 2 ते सांजेचीं 5.30 वरां मेरेन हाळिवाडो, गोपाळ नगर, एकोडी मानस, विर्लोस, वाळकेश्वरवाडो, मुळावी शाळा आनी भोंवतणच्या वाठारांत लायट आसची ना. 

तशेंच फाल्यां कुंडय फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळीं 9.30 ते सांजेचीं 5 वरां मेरेन कुंडय गांव, मानशेर, बल्लावाडो, भोमा, बाणस्तारी वाठारांत लायट ना.

4 जानेवारीक 11 केव्ही सावयवेरें फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळीं 8 ते दनपरां 1 वरां मेरेन सुर्या मसाले, पिसगाळ, केळबाय कुर्टी, झिंगडीमळ, आपे, करमळे वाठारांत लायट आसची ना.

जाल्यार फाल्यां 11 केव्ही म्हार्दोळ फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळीं 8 ते दनपरां 2 वरां मेरेन प्रियोळ बाजार, गाळवाडो, मागीलवाडो, कळमाभाट, आपे वाठारांत लायट आसची ना.