राज्यांत धा म्हयन्यांत 2,368 अपघात, 235 जाणांक मरण

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

पणजी ः दर वर्सां प्रमाण अंदूय राज्यांत अपघातांचो आंकडो वाडत आसा. फाटल्या णव दिसांत जाल्ल्या अपघातांत 8 जाणांक मरण आयलें. जाल्यार कांय जाण जखमी जाल्यात.
जानेवारी ते ऑक्टोबर 2023 ह्या धा म्हयन्यांत राज्यांत 2,368 अपघातांची नोंद जाल्या, तातूंत 235 जाणांक मरण आयलें. फाटल्या वर्सा 3011 अपघातांत 271 जाणांक मरण आयलें. नोव्हेंबर आनी डिसेंबर म्हयन्यांत देशी आनी परदेशी पर्यटक व्हड प्रमाणांत गोंय भोंवडेर येतात. देखून दर वर्सा अपघातांचोय आंकडो वाडत वता. देखून फाटल्या वर्साच्या तुळेंत अंदूं अपघात आनी मरणांचो आंकडो वाडपाची शक्यताय आसा.
फाटल्या वर्सा ऑक्टोबरांत 2,495 अपघात जाल्ले आनी तातूंत 217 जाणांक मरण आयलें. म्हणल्यार अंदूं ऑक्टोबरांत 2,369 अपघात जाले, तातूंत 235 जाणांक मरण आयलें. अंदूं सरासरी धा अपघातांत एका मनशाक मरण आयलें आनी तातूंतले 70.63 टक्के मरणां दुचाकी चलोवप्यांची जाली.
राज्यांत वाडत वचपी अपघात आडावपा खातीर राज्य सरकार यत्न करतात. येरादारी नेमांक पाळो न दिवपी लोकां आड येरादारी पुलीस कारवाय करतात. तशेंच सुदारीत मोटार वाहन कायद्या खाला तांकां दंडय घालतात. पूण तरी लेगीत येरादारी नेमाचें उल्लंघन करप चालूच आसा आनी वाडत्या अपघातांचे हे एक कारण जावन आसा.

पांच वर्सांत डिसेंबरांत जाल्ली अपघाती मरणां

वर्सभिरांकूळ अपघातवट्ट अपघातमरणगंभीर जखमीकिरकोळ जखमी
202222284242095
202129340322571
202024272242467
2019263512625142
2018243432536112

जानेवारी ते ऑक्टोबर 2023 मेरेन स्थिती

 • 2,368 अपघात, 235 मरण.
 • 2022 वर्साच्या तुळेंत 2023 वर्सा अपघातांत 5.09 टक्के उणाव; पूण अपघाती मरणांत 8.29 टक्क्यांनी वाड.
 • अंदूंच्या अपघाती मरणांत 70.63 टक्के (166) मरणां दुचाकी चालोवपी आनी फाटल्यान बसपी.
 • धा म्हयन्यांत 137 दुचाकी चालक आनी दुचाकी फाटल्यान बसपी 29 जाणांक मरण आयलें.
 • अपघातांत आनीक 34 जाणांक मरण आयलें, तातूंत रस्त्यार चवपी 35 जाणांचो आस्पाव जाता.

फाटल्या पांच वर्साची आंकडेवारी (ऑक्टोबर मेरेन)

वर्सअपघातमरण
20193440297
20202375223
20212849226
20223011271
20232369235

कितले अपघात प्रवण वाठार आसात?

 • राज्यांत वट्ट 39 अपघात प्रवण वाठार आसात, तातूंत 14 ‘ब्लॅक स्पॉट’ आसात.
 • फोंडा येरादारी पुलीस खात्याच्या मर्यादेंत सगळ्यांत चड 11
 • मडगांव येरादारी पुलीस विभागाच्या वाठारांत 7
 • कळंगुट येरादारी पुलीस वाठारांत 6
 • दिवचल आनी कोलवा येरादारी पुलीस वाठारांत दरेकीं 3
 • पणजी, वास्को, पेडणें आनी म्हापश्यां येरादारी पुलीस वाठारांत दरेकीं 2

अपघातांत मरण आयिल्ल्यांच्या कुटुंबाक मिळिल्ली अर्थीक मजत (ऑक्टोबर मेरेन)

वर्स लावार्थी रक्कम (लाखांत)
2018-20192345.50
2019-20202244
2020-20214590
2021-20223468
2022-20233264
2023-20245098.10
वट्ट2064.09 कोटी

येरादारी नेमांचे उल्लंघन केल्ल्यान केल्ली कारवाय

उल्लंघन केल्ले नेमकारवाय केल्ले चालकदंडाची रक्कम (कोटींत)
धोकादायक पार्किंग74,5303.75
हेल्मेंट वापरुंक नाशिल्ले31,9503.26
नो एन्ट्री53,5612.74
काळ्या रंगाचे हारशे51,3252.60
चुकीचो नंबर प्लेट33,2431.67
वेगान गाडी चलोवप10,1681.03
नो पार्किंग16,66883.74 लाख
सीट बेल्ट वापरुंक नाशिल्ले7,55876.32 लाख
गाडी चयतना मोबायल फोन वापरिल्ले4,31649.69 लाख
अनधिकृत जाग्यार पार्किंग9,18745.97 लाख
नेण्टे चालक1285 हजार

जिल्लो, अंतर्गत रस्ते ऑडिटा करपाचे नियोजन

 • राज्यांतल्या चडशा अपघातांक इबाडिल्ले रस्ते कारण आसात अशें उक्तें जाले उपरांत मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी कांय म्हयने आदीं भौशीक बांदकाम खात्यांक जिल्लो पातळेचेर आनी अंतर्गत रस्त्याचे ऑडिट करपाचे निर्देश दिल्लें.
 • ते प्रमाण पीडब्ल्यूडीन जिल्लो पातळेचेर तशेंच अंतर्गत रस्त्यांचें ऑडिट करपाची प्रक्रिया सुरू केली.
 • तीन वर्सां आदीं केल्ल्या राष्ट्रीय आनी राज्य म्हामार्गांचे ऑडिट अहवालय मागला. अहवालांचो अभ्यास केल्या उपरांत जिल्हो पातळेचे तशेंच अंतर्गत रस्त्यांचें ऑडिट सुरू करतले.
 • तीन वर्सां आदीं केल्ल्या राष्ट्रीय आनी राज्य म्हामार्गांचे ऑडिट अहवालय मागला. अहवालांचो अभ्यास केल्या उपरांत जिल्लो पातळेचे तशेंच अंतर्गत रस्त्यांचें ऑडिट सुरू करतले.
 • जायते फावटीं रस्त्यांचें ऑडिट करतात. पूण ते उपरांत कांयच जायना. ऑडिट तशेंच उरता. देखून खंयच्या रस्त्यांक समस्या आसात हाची पुराय म्हायती आमकां मेळना. देखूनच पीडब्ल्यूडीन खाजगी एजन्सी कडल्यान राष्ट्रीय आनी राज्य म्हामार्गांचो ऑडिट अहवाल मागला.