राज्यपाल श्रीधरन पिल्लय हांची काणकोणांत सैमिक दायज यात्रा पर्तगाळच्या वडाची केली  पूजा

पर्तगाळच्या पोरण्या वडाची पूजा करताना राज्यपाल पी. एस. श्रीधरन पिल्लय. वांगडा सभापती रमेश तवडकार आनी हेर मानेस्त.

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
काणकोणः राज्यपाल पी एस श्रीधरन पिल्लय हांणी सैमीक दाजय यात्रा उपक्रमा खाला बिरेस्तारा काणकोण तालुक्याची भोंवडी केली. तांणी पर्तगाळच्या जीवोत्तम मठाक भेट दिवंन थंयच्या पोरण्या वडाची  विधिवत पूजा केली आनी ताची सगली म्हायती घेतली. राज्यपाला वांगडा काणकोणचो आमदार आनी सभापती रमेश तवडकार, पैंगीणची सरपंच सविता तवडकार, काणकोण पालिकेचो नगराध्यक्ष रमाकांत नायक गांवकार, पर्यावरण मोगी राजेंद्र केरकार, राज्यपालाचो सचीव मिहीर वर्धन आशिल्ले.
बिरेस्तारा सकाळी पिल्लय हांणी श्री राम देवाचें दर्शन घेतल्या उपरांत पर्तगाळ मठाचे स्वामी विद्याधीश वडेर स्वामीची भेट घेतली. वडाची पूजा केल्या उपरांत झाडां पसून सैमाची राखण जाता. सैमाची राखण करपाची शिकवण महात्मा गांधी आनी दीन दयाळ उपाध्याय हांणी दिल्ली. हाचे पयलीं आपूण तीन फावट काणकोणांत आयलां मात आयजी भेट सामकी बरी आसा. पुराय गोंयांत वेगवेगळे कडेन 31 पोरणी झाडां आसात. तांची म्हायती घेवन आपणू तांचेर एक पुस्तक बरयतलों अशें राज्यपालान सांगलें. गोंयातलीं देंवळां आनी चर्ची हांचेर पांच पुस्तका बरोवन गोंयांची संस्कृती आनी धर्मीक एकचाराची म्हायती संवसाराक करून दिवपाचो आपलो यत्न आसतलो अशें तांणी सांगलें.
राज्यपाल पिल्लय हांणी वडाची पूजा करून एक नवी देख घालून दिल्या. गोंयच्या लोकांचे कल्याण  जावचें असो आशिर्वाद स्वामीन आपल्या आशिर्वचनपर उलोवपा वेळार दिलो. राज्यपालान सैमा विशींचो आपलो मोग उक्तायलो. तांच्या सैमीक दायज यात्रेन गोंयचो नांव लौकिक जातलो अशें सभापती तवडकारान सांगलें.  पर्तगाळ मठांत राज्यपालाक तवडकार आनी तांची घरकान्न सविता तवडकारान तशेंच मठ समिती वतीन डॉ दिनेश पै हांणी येवकार दिलो. राज्यपालान श्रीस्थळ- काणकोण हांगा वचून जरमल झाडांची पळोवणी केली. ह्या वेळार तांच्या वांगडा मल्लिकार्जुन देवस्थान समितीचो अध्यक्ष विठोबा देसाय, सचीव राजेंद्र भगत, जैव विविधता समितीचो अध्यक्ष विनय तुबकी, शिरीष पै आनी साहित्यीक कमलाकर म्हाळशी आशिल्ले.