राज्यपालांच्या अभिभाशणाचेर युरी आलेमांव हांणी मांडल्यो 31 दुरुस्त्यो

भांगरभूंय | प्रतिनिधी


मडगांव: कुंकळ्ळी मतदारसंघाचे आमदार युरी आलेमांव हांणी राज्यपालांच्या अभिभाशणाच्या आभार प्रस्तावाचेर पर्यावरण, रोजगार, अर्थीक, समाजीक, सांस्कृतीक आनी हेर मुद्द्यांचेर उजवाड घालपी आनी गोंयचे अस्मितायेचें संरक्षण आनी सांबाळ करपाचेर भर दिवपी 31 दुरुस्त्यो मांडल्यो.
नावेलीचे आमदार उल्हास तुयेंकार, वास्कोचे आमदार दाजी साळकार, ताळगांवचे आमदार जेनिफर मोन्सेरात हांणी धाडिल्ल्या प्रस्तावाचेर दुरुस्ती केली.
राज्याच्या हिता खातीर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी हे दुरुस्तीची दखल घेवची अशी मागणी आमदार युरी आलेमांव हांणी केल्या. सरकाराक लोकशाय हक्काचें रक्षण तशेंच घटनात्मक कर्तव्य पूर्ण करपाक पर्यावरणाचो सांबाळ, रान, रानांजीव, गोंयचें दायज आनी वळख, इतिहासीक म्हत्व आशिल्ल्या सुवातांचो सांबाळ जाग्यांचे हातूंत अपेस आयलां अशें आलेमांव हांणी सांगलें.
स्वातंत्र्य सैनीक आनी तांच्या घराब्यांचो आदर राखप ना, गोंयचे म्हादय न्हंयेचें संरक्षण करपाक आयिल्लें अपेस, तीन रेशीय प्रकल्प रद्द करपाक आयिल्लें अपेस, गोंयांत कोळसो हब तयार जावपा पासून आडावपाक आयिल्लें अपेस, मुखेल बंदर प्राधिकरण कायदो न्हयकारपाक आयिल्ले अपेस अश्यो मुखेल दुरुस्त्यो मांडल्यात.