राजीव कुमार नवे मुख्य वेंचणूक आयुक्त

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

नवी दिल्लीः राजीव कुमार हांची देशाच्या मुख्य वेंचणूक अायुक्तपदार निवड केल्या. केंद्रीय कायदो आनी न्याय मंत्रालयान हे विशींची घोशणा केल्या. सध्याचे मुख्य वेंचणूक अायुक्त सुशील चंद 14 मे दिसा निवृत्त जातले. ते उपरांत 15 मे दिसा राजीव कुमार मुख्य वेंचणूक अायुक्तपदाचो कार्यभार स्विकारतले.
राजीव कुमार हांचो कार्यकाळ 15 मे 2022 ते 18 फेब्रुवारी 2025 मेरेन आसतलो. घटने प्रमाण वेंचणूक अायुक्तांचो कार्यकाळ 6 वर्सां वा पिरायेच्या 65 वर्सां मेरेन आसता.
राजीव कुमार हे 1984 च्या बॅचचे आयएएस अधिकारी आसात. कुमार हांणी 1 सप्टेंबर 2020 दिसा भारतीय वेंचणूक आयोगाचे (ईसीआय) वेंचणूक आयुक्त म्हूण पदभार स्विकारिल्लो.
तांणी बीएससी, एलएलबी, पीजीडीएम आनी भौशीक धोरणांतली मास्टर पदवी मेळयल्या.