राजस्थान प्ले ऑफाच्या लागसार

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

यशस्वी जयसवालाचो अर्द शेंकडो आनी युजवेंद्र चहल हाच्या उत्कृश्ठ बॉलिंगेच्या नेटार राजस्थान रॉयल्सान हांगाच्या वानखेडे स्टेडियमाचेर जाल्ले इंडीयन प्रिमीयर लिगेचे 52वे मॅचींत पंजाब किंग्साक 6 विकेटींनी हारयलो.

पंजाबा किंग्सान पयलीं बॅटींग करतना 5 विकेटी वगडावन 189 धांवड्यो केल्ल्यो. राजस्थानान 2 बॉल बाकी आसतना पंगडाक चार विकेटींनी जैत जोडलें.

हे मॅची वरवीं पुनरागमन करपी यशस्वीन 41 बॉलांनी णव चवके आनी दोन सक्यांचे मजतीन 68 धांवड्यो केल्यो. ताचे खेरीत जोस बटलरान 30, मुखेली संजू सॅमसनान 23 धांवड्यांचें योगदान दिलें. तशेंच शिमरोन हेटमायरान नाबाद 31 आनी देवदत्त पड्डिकलान 31 धांवड्यांचें योगदान दिलें.

पंजाबा वतीन अर्शदीप सिंगान दोन, जाल्यार कगिसो रबाडान आनी ऋषी धवनान दरेकी एक विकेट घेतली.

मोखीचो फाटलाव करपी राजस्थान रॉयल्साक जयस्वाल आनी बटलर हाणें ताबडतोड सुरवात करून दिली. जयस्वालान संदीप शर्माच्या पयल्याच डावांत दोन चवके आनी एक सक्या सयत 14 धांवड्यो केल्यो.

राजस्थानान पावर प्लेंत 1 विकेट वगडावन 67 धांवड्यो केल्यो. ते उपरांत संजू सॅमसन मैदानांत देंवलो. ताणें 12 बॉलांनी 23 धांवड्यो करून तंबूंत परतलो. ते उपरांत जयस्वालान 11वे ओव्हरींत पंगडाच्यो शंबर धांवड्यो पुर्ण केल्यो.

जयस्वालाची खेळी अर्शदीपान सोंपोवन पंजाबाक मॅचींत परत हाडपाचो यत्न केलो. राजस्थानाक निमाण्या पांच ओव्हरींनी 47 धांवड्यांची गरज आशिल्ली. हेटमायरान रबाडाक एक चवको मारल्या उपरांत अर्शदीपाक सेगीत दोन चवके मारून राजस्थाना वटेन मॅच हाडपाचो यत्न केलो. रबाडाचे 18वे ओव्हरींत देवदत्त पड्डिकलान दोन चवके आनी उपरांत हेटमायरान सको मारून मॅच राजस्थाना वटेन घुंवडायली. निमाण्या 12 बॉलांनी 11 धांवड्यांची गरज आशिल्ली. अर्शदीपान पडिक्कलाक बाद करून करून पंजाबाची आस्त वाडयली. बाद जावचे पयलीं पडिक्कलान हेटमायरा वांगडा 41 धांवड्यांची भागिदारी केली. 19वे ओव्हरींत फक्त तीन धांवड्यो जाल्यो.

चाहराचे निमाणे ओव्हरींत राजस्थानाक जैता खातीर आठ धांवड्यांची गरज आशिल्ली. हेटमायरान पयल्याच बॉलाचेर सको मारून आपल्या पंगडाचें जैत निश्चीत केलें.

ते आदीं टॉस जिखून पंजाबा किंग्सान पयलीं बॅटींग करपाचो निर्णय घेतलो. ताणें सुरवाती पसून आक्रमक बॅटींग केली. जॉनी बॅयरस्टोन 40 बॉलांनी 56 धांवड्यो केल्यो. बॅयस्टो उपरांत जितेश शर्माक सोडलो जाल्यार एकाय बॅट्समनाक धांवड्यो करपाक जमल्यो ना. शिखर धवनान फक्त 12 धांवड्यो केल्यो. भानुका राजपक्षेन 27 धांवड्यांचें योगदान दिलें.

ह्या जैता सयत राजस्थान रॉयल्साचे 11 मॅचींतल्यान 14 गूण जाल्यात. तो गूणतकट्यांत तिसरे सुवातेर आसा. दुसरे वटेन पंजाब किंग्साचो बाद फेरयेंत सुवात मेळोवपाचो मार्ग कठीण जाला. ताचे 11 मॅचींतल्यान 10 गूण आसात आनी तो सातवे सुवातेर आसा.