राजस्थान परतून पयले सुवातेर

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

राजस्थान रॉयल्सान रॉयलान इंडीयन प्रिमीयर लिगेचे (आयपीएल) 39वे मॅचींत रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूक 29 धांवड्यांनी हारयलो. बंगळुरूक जैता खातीर 145 धांवड्यांची मोख मेळिल्ली. पूण, ताचो डाव 19.3 ओव्हरींनी 115 धांवड्यांचेर सोंपलो. एकाय बॅट्समनाक 25 धांवड्यो करपाक जमल्यो ना.

फाफ ड्युप्लेसीसान सगल्यांत चड 23 धांवड्यो केल्ल्यो. राजस्थान रॉयल्सा वतीन आर आश्विन आनी कुलदीप सेन हाणें दरेकी तीन विकेटी घेतल्यो.

संजू सॅमसनाच्या फुडारपणाखाला खेळपी राजस्थान 12 गुणां सयत गुणतकट्यांत पयले सुवातेर पावलो.

ते आदीं टॉस हारल्या उपरांत पयली बॅटींग करतना राजस्थान रॉयल्साक निर्धारीत 20 ओव्हरींनी 8 विकेटी वगडावन 144 धांवड्यो केल्यो. एका वेळार राजस्थानान 18 ओव्हरींनी 110 धांवड्यो केल्ल्यो. ताका लागून राजस्थानाक 125 मेरेन लेगीत मजल मारप शक्य जावचें ना अशें दिशिल्लें. पूण, रियान परागान फक्त 31 बॉलांनी नाबाद 56 धांवड्यांची विस्फोटक खेळी करून पंगडाचो स्कोर 140 वयर पावयलो.

रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू वतीन मोहम्मद सिराज, जोश हेजलवूड आना वानिंदू हरसंगा हाणें दरेकी दोन विकेटी घेतल्यो. हाचे खेरीत हर्षल पटेलाक एक येस मेळ्ळें.

राजस्थानान पावर प्लेंत 3 विकेटी वगडावन 43 धांवड्यो केल्यो. पावर प्लेंत देवदत्त पडिक्कल (7), रवीचंद्रन आश्विन (17) आनी जोस बटलर (8) हांच्यो विकेटी वगडायल्यो. मुखेली संजू सॅमसनान कांय आकर्शक शॉर्ट मारले, दुसरे वटेच्यान ताका डॅरिल मिशेलान बरी साथ दिली. पूण, 10वे ओव्हरींत हसरंगाच्या बॉलाचेर सॅमसन (27) बोल्ड जालो. चवथी विकेट पडली त्या वेळार पंगडाचो स्कोर 68 जाल्लो.

ते उपरांत सवे सुवातेर बॅटिंगेक आयिल्ल्या रियान परागान मिशेला वांगडा मेळून डाव मुखार व्हेलो. पूण, 15वे ओव्हरींत हेजलवूडान मिशेलाक (16) आनी 16वे ओव्हरींत हसरंगान शिमरोन हेटमायराक (3) तंबूंत धाडलो. ताका लागून राजस्थानाची स्थिती 6 बाद 103 अशी जाली. 18वे ओव्हरींत पटेलान ट्रॅण्ट बोल्टाक (5) बाद केलो. ते उपरांत प्रसिद्ध कृष्णा (2) धांव बाद जालो. पूण, दुसरे वटेच्यान परागान पंगडा खातीर म्हत्वाच्यो धांवड्यो केल्यो.

हे मजगतीं, 20वे ओव्हरींत चवको आनी सको मारून परागान 29 बॉलांनी आपलो अर्द शेंकडो पुर्ण केलो. तशेंच हे ओव्हरींत 18 धांवड्यो केल्यो. ताका लागून राजस्थानाक प्रतिस्पर्धी पंगडाक आव्हान दिवपी स्कोर उबारपाक शक्य जालें.