राजस्थानाचें सात धांवड्यांनी जैत

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

आयपीएलः बटलराचो शेंकडो, युजवेंद्र चहलाची हॅट्रीक

खबरां संस्था
मुंबयः इंडीयन प्रिमीयर लिगेची (आयपीएल) 30वे मॅचींत राजस्थान रॉयल्सान सामके उमळशीक वाडोवपी मॅचींत कोलकाता नायट रायडर्साक 7 धांवड्यांनी हारयलो.
मॅच अखेरचे ओव्हरी मेरेन रंगली. राजस्थानान जैता खातीर कोलकाताक 218 धांवड्यांची मोख दिल्ली. ताचो फाटलाव करतना कोलकाताक 19.4 ओव्हरींनी सगल्यो विकेटी वगडावन 210 धांवड्यो केल्यो.
राजस्थानाच्या जैतांत ओपनर जोस बटलर आनी स्पिनर युजवेंद्र चहल पर्जळ्ळे. पयलीं बटलरान शेंकडो मारलो, जाल्यार उपरांत चहलान हॅट्रिके सयत पांच विकेटी घेतल्यो.
ते पयलीं जोस बटलराच्या (103) शेंकड्या नेटार राजस्थान रॉयल्सान निर्धारीत 20 ओव्हरींनी 5 विकेटी वगडावन 217 धांवड्यो केल्यो.
टॉस हारल्या उपरांत पयली बॅटींंग करपी राजस्थानाची सुरवात जबरदस्त जाली. बटलर आनी देवदत्त पडिक्कल हांणी पयले विकेटी खातीर 58 बॉलांनी 97 धांवड्यांची भागिदारी केली. बटलरान मैदानाचे सगले वटेन चवके आनी सक्यांचो पावस घालो.
मजगतीं, देवदत्तान आयपीएलांच्यो आपल्यो एक हजार धांवड्यो पुर्ण केल्यो. 21 वर्सां पिरायेच्या पडिक्कलान 2020तले आयपीएलांत पदार्पण केल्लें. ताणें आतां मेरेन स अर्द शेंकडे आनी एक शेंकडो मारला.
पावरप्लेंत राजस्थानान बिनबाद 60 धांवड्यो केल्यो. बटलरान 29 बॉलांनी अर्द शेंकडो पुर्ण केलो. अंदूंच्या हंगामांतलो ताचो हो तिसरो अर्द शेंकडो थारलो. बटलर आनी पडिक्कल ही जोडी सुनील नरेनान फोडली. ताणें देवदत्त पडिक्कलाक (24) बोल्ड केलो. ते उपरांत मुखेली संजू सॅमसन मैदानांत देंवलो. राजस्थानान 10 ओव्हरींनी 99 धांवड्यो केल्ल्यो. संजू लेगीत आक्रमक रुपान दिसलो. ताणें शिवम मावीच्या बॉलाचेर चवको मारून आपल्या डावाची सुरवात केली.
राजस्थानान 14वे ओव्हरी मेरेन एक विकेट वगडावन 148 धांवड्यो केल्ल्यो. दोनूय बॅट्समनांनी कोलकाताच्या बॉलरांचेर आपलो शेक दवरलो. उमेश यादवाचे निमाणे ओव्हरींत 15 धांवड्यो आयल्यो. हातूंत सॅमसनांत एक चवको आनी एक सको मारलो.
ही जोडी रसेलान फोडली. ताणें सॅमसनाक बाद केलो. ताणें 19 बॉलांनी दोन सके आनी तीन चवक्यांचे मजतीन 38 धांवड्यो केल्यो.
ते उपरांत पॅट कमिन्साचे ओव्हरींत सको मारून बटलरान शेंकडो पुर्ण केलो. ताणें 59 बॉलांनी पांच सके आनी णव चवक्यांचे मजतीन शेंकडो नोंदयलो. शेंकडो पुर्ण जायना फुडें बटलर रोखडोच बाद जालो. ताका कमिन्सान बाद केलो.
17वे ओव्हरींत सुनील नरेनान पंगडाक आनीक एक येस मेळोवन दिलें. ताणें रियान पराग तंबूंत
धाडलो.
शिवम मावीन आपले चवथे ओव्हरींत करुण नायराक (3) बाद केलो. डावाचे निमाणे ओव्हरींत हेटमायरान (26) ताबडतोड बॅटींग केली. ताणें दोन सके मारले. आश्विनान 96) निमाण्या बॉलाचेर चवको मारलो.