राजभास, राज्य पांवडो शेणटा; फुडाराचें कितें ?

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

तो मोखिल्लो पेपरवेट, विधानसभेंत रातीं दोन वरां मेरेन चलिल्ली मोलादिक भासाभास म्हळ्ळ्यार फुडाराचो दिवो आसलो. तोच शेणलो, नष्ट जालो जाल्यार फुडाराचें कितें?

गोंय, दमण, दीव संघप्रदेस तेंपावेले आनी उपरांत राज्य पावंडो मेळटना, मेळटकच जाल्ल्या विधानसभेच्या कामकाजाचें रेकाॅर्डस अस्तित्वांत ना. मुख्यमंत्री डाॅ. प्रमोद सावंत हांचीं हीं उतरां आयकून, वाचून काळजांत कच्च जालें. 1963 ते 2000 मेरेनच्या कामकाजाचीं कागदपत्रां म्हळ्ळ्यार एक व्हड इतिहास. ताका म्हत्त्व आसाच आनी तोच जर शेणलो जाल्यार गोंयांतल्यान प्रदेश भाजपच्या विधानसभेंतल्या प्रवेशाचें मुळावण शेणलें, असोय अर्थ जाता. फकत भाजपचें मूळच न्हय जाल्यार गोंय, दमण आनी दीव संघप्रदेस, राजभास कायदो, राज्य पावंडो 1963 ते 2000 मेरेनच्या इतिहासांत, पुस्तकांनी लिपला. ते विशीं पुस्तकांय छापल्यांत, पुस्तकरुपान तो इतिहास जितो उरतलो ही धादोसकायेची गजाल, पूण विधानसभेंतले मुळावे रेकाॅर्डच ना जाल्यात म्हळ्ळ्यार गोंयची अस्मितायच शेणिल्ले वरी. तशी गोंयची अस्मिताय राखपाक तरणाटी पिळगी समर्थ आसली तरी मूळ रेकाॅर्डांचो आदार तांकांय जायच.
सोशल मिडीयाचेरय प्रादेशिक भाशेचो शेक वाडपाक लागला, पूण ती अचूक आसा व्हय हें तपासतलो, चुको सुदारतलो कोण? गोंय (संघप्रदेस तेंपा वेल्या म्हळ्ळ्यार गोंय, दमण आनी दीव) विधानसभेच्या पयल्या, दुसऱ्या नासले तरी 1987 वर्साच्या विधानसभेंतले दोन वांगडी जे राजभास कायदो, राज्य पावंड्याचे साक्षीदार आसात ते आयजय सरकारांत आसात. शेतकाममंत्री रवी सीताराम नायक, जल संसाधन मंत्री सुभाष अंकुश शिरोडकार, दोगय अंत्रुज म्हालातलें अशें हांव समजतां. गोंयांक राज्य पावंडो मेळटकच कांय वर्सांनी मतदारसंघांची फेररचणूक जाल्ली. तातूंतल्यान मतदारसंघांच्यो शिमो बदलिल्ल्यो, एक दोन मतदारंघांचें अस्तित्वच ना जाल्लें, उत्तरेंतले दक्षिणेत आनी दक्षिणेतले उत्तरेंत कांय गांव पाविल्ले. ते फेररचणुकेंतल्यान आयच्या मुख्यमंत्र्यांचो सांखळी मतदारसंघ आनी तांचोय उदय जाल्लो हें विसरूं येत? डिजिटलायजेशन, माहिती तंत्रज्ञानान विश्व ल्हान खेडें जालां, अशें विधानसभेत आत्र्या पयऱ्यान सांगपी गोंय राज्याचे पयले मुख्यमंत्री, आदले आमदार प्रतापसिंह राणे हे तांचे आदर्श. त्या आदर्शाकच मातये भरवण करपाचे येत्न आयचें सरकार करचेंना अशी आस्त बाळगूया.
पयले विधानसभे सावन 2000 मेरेनचे डाॅक्युमेंटस ना जावप म्हळ्ळ्यार तांच्या अस्तित्वाक, जिवीताक धपकोच. अंदूंचे विधानसभेंत आशिल्ले जाल्यार श्री. राणे ते विशीं मुख्यमंत्र्यांक, सभापतींक जाप विचारले बगर रावचे नाशिल्लें. आतांय ते सभापतींक पत्र बरोवन आदले विधानसभेच्या कागदपत्रां विशीं म्हायती घेवंक शकतात. तांकां केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक, आदले केंद्रीय कायदोमंत्री, उप मुख्यमंत्री रमाकांत खलप, आदले उप मुख्यमंत्री, कायदोमंत्री दयानंद नार्वेकार, खासदार लुईझिन फालेरो, खासदार फ्रान्सिस सार्दिन तांच्या सांगाताक आसतलेच. त्या भायर कोंकणीचे म्हालगडे, ब्रह्मास्त्रकार, पत्रकार, आदले आमदार अॅड. उदयबाब भेंब्रे परतून ब्रह्मास्त्र सो़डत व्हय? श्री. राणे, अॅड. खलप, अॅड. भेंब्रे, रवीबाब, सुभाषबाब हे राजभास कायद्याचे, राज्याचे शिल्पी आसात. अॅड. विक्टर गोन्साल्वीस, पांडुरंग राऊत, आदली वीजमंत्री आनी प्रदेस काँग्रेस मुखेली निर्मलाबाय सावंत, संगीता परब, फॅरेल फुर्तादो, मोहन आमशेकार, फातिमा डिसा, चंद्रकांतबाब चोडणकार, चर्चिल आलेमांव, धर्मा चोडणकार, अॅड. राधाराव ग्रासियस, आदले सभापती तोमाझिनबाब कार्दोज आनी हेरांचोय तांकां तेंको किद्याक मेळचो न्हय?
रवीबाब, सुभाषबाब, आमदार दिगंबर कामत, श्रीपादबाब हे 2000 च्या तेंपार विधानसभेर वेंचून आयिल्ले. दिगंबरबाब विधानसभेंत वा सभापती रमेश तवडकार हांकां मेळून शेणिल्ल्या जांव शेणयल्ल्या, ना नपयत जाल्ल्या रेकाॅर्डांची चवकशी करीत? खरेच रेकाॅर्ड नासत जाल्यार ताचो खोलायेन सोद घेवचो, पुलिसांतय कागाळ करपाची मागणी तांणी करची. ह्या विषयाचेर आदले विधानसभा वेव्हार विशींचे आनी आतांचे येरादारीमंत्री मावीन गुदिन्हो हांणीय लक्ष घालचें, तांचेंय राजकारण 2000 आदींच सुरू जाल्लें.
हो लेख बरयतना मुक्तीलढो, राजभास, राज पावंड्याचो इतिहास ज्या तेंपार घडलो त्या तेंपा वेल्या विधानसभेच्या कामकाजाचें साक्षीदार आशिल्लें आकाशवाणी पणजी केंद्र कंत्राटी जाता, अशी खबर जायरातींतल्यान मेळटा. आधुनिकीकरणांतल्यान कंत्राटीकरण येवप नवें न्हय, पूण सरकारी सेवांचें आनी आदले प्रधानमंत्री पं. जवाहरलाल नेहरू, अटलबिहारी वाजपेयी हांचीं पयलीं भाषणां, आवाज सांबाळपी आकाशवाणी, दूरदर्शन पुरायपणान कंत्राटाचेर वचचें ना हाची जतनाय सरकारान घेवची. कंत्राटीकरण, खासगीकरण सरकारी सेवांचो कणो मोडटा. ताचो परिणाम प्रशासनाचेर जाता, म्हायतीचो अधिकारच न्हय जाल्यार लोकप्रतिनिधींची नितीमत्ताय शेणपाचो हुसको दिसता.
मोपा विमानतळ हें गोंय मुक्ती उपरांतच्या सगल्याच सरकाराचे, मुख्यमंत्र्यांचे सपन. तें सत जातलें अशी आस्त श्री. राणे, श्री. खलप, श्री. नार्वेकार, श्री. आमशेकार, श्री. भेंब्रे, श्री. राऊत, श्री. चोडणकार हांचे सयत जियेवपी साबार आमदारांक आसा. तो खीण भांगरा उतरांनी पळोवपाची वाटय पळोवपी आसात.
ते दीस सकारात्मकतेचे, विकासाक तेंको दिवपाचे, विरोधी वांगडीय सत्ताधारी वांगड्यांभितर भरसून गजालीय मारपाचे. अॅडव्होकेट नासले तरी आदवोगाशी करपी आदले आमदार, विरोधी पक्ष मुखेली, मंत्री डाॅ.काशिनाथ जल्मी हांचीं उतरां कशीं सोंपतलीं? तो मोखिल्लो पेपरवेट, विधानसभेंत रातीं दोन वरां मेरेन चलिल्ली मोलादिक भासाभास म्हळ्ळ्यार फुडाराचो दिवो आसलो. तोच शेणलो, नष्ट जालो जाल्यार फुडाराचें कितें? राजभास कायदो परत मांडपाचें, राज्याच्या विस्तारवादाचें कट कारस्थान 1963 ते 2000 मेरेनचे डाॅक्युमेंटस ना करतना शिजता??

सुहासिनी प्रभुगावकर
9881099260