राजभवनाची पोरणी इमारत ‘राष्ट्रीय स्मारक’

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

राष्ट्रपती रामनाथ कोवींद हांचे हस्तुकीं राजभवनाचे नवे इमारतीची बुन्याद


पणजी : सुमार साडेचारशें वर्सां पयलीची राजभवनाची पोरणी इमारत राष्ट्रीय स्मारक म्हूण घोशीत केल्या. नव्या राजभवनांत स्थलांतर जाले उपरांत ही इमारत पर्यटकां खातीर उक्तीं करतले, अशें राज्यपाल पी. एस. श्रीधरन पिल्लई हांणी जाहीर केले. राष्ट्रपती रामनाथ कोवींद हांचे हस्तुकीं बुधवारा दोनापावला राजभवनाच्या नव्या इमारतीचो बुन्यादी फातर बसयलो. ह्या वेळार दरबार सभाघरांत आयोजीत कार्यावळींत राज्यपाल उलयताले.

तांचे वांगडा मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक, सभापती रमेश तवडकार हांचे सयत मंत्री, आमदार हाजीर आशिल्ले.
देशभरांतल्या जायत्या राज्यांनी सध्या राजभवनाच्याे नव्याे इमारती बांदपाक सुरवात केल्या. तेच फाटभुंयेर गोंयातूय राजभवनाची नवी इमारत उबारतले. ते भायर राष्ट्रपती रामनाथ कोवींद हांणीय फाटले गोंय भेटी वेळार राजभवना खातीर नवी इमारत बांदपा विशीं मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांचे कडेन चर्चा केल्ली. तशेंच हे विशीं आपणाक फाटपुरवण करपाक सांगिल्लें, अशें राज्यपाल पिल्लई हांणी सांगलें.
राज्यपालान आपल्या पुराय गोंय दर्शन कार्यक्रमाचो उल्लेख करतना गोंयचो ग्रामीण वाठार सुंदर आनी सोबीत आसून गोंयांत अध्यात्मीक पर्यटनाक खूब वाव आशिल्ल्याचे म्हणलें. गोंय राज्याक स्वयंपूर्ण करपा खातीर लोकांनी तशेंच लोकप्रतिनीधींनी सहकार्य करपाची मागणीय तांणी ह्या वेळार केली.
मजगतीं, नव्या राजभवन इमारतीचो बुन्यादी फातर बसोवपाचे कार्यावळींत राष्ट्रपती रामनाथ कोवींद हांचे भाशण जावंक ना. राष्ट्रपती भाशण करचे नात, अशें राज्यपाल पिल्लई हांणी पयलीच सांगिल्लें.
भौशीक बांदकाम खात्याचे प्रधान मुख्य अभियंते उत्तम पार्सेकर हांणी नव्या राजभवन प्रकल्पाच्या बांदकाम आराखड्याची म्हायती दिली. मुख्य आर्किटेक्ट मर्विन गोम्स हांणी प्रकल्पाच्या वास्तुकलेची म्हायती दिली.
ह्या वेळार गोंयच्या उत्पादनांक भौगोलीक चिन्न मेळोवपाक योगदान दिल्ले गुरूदत्त भक्ता (फेणी), रत्नाकर वेळीप (खोला मिरची), लवू ठाकूर (हरमलची मिरची), अशोक धावस्कार (मंडोळी केळीं), राजाराम चणेकार (गोंयचें खाजें) , गोंय राज्य विज्ञान आनी तंत्रज्ञान मंडळाचे प्रकल्प विज्ञानीक दीपक कृष्णा परब आनी विज्ञान आनी तंत्रज्ञान आनी कोयर वेवस्थापन खात्याचे संचालक डॉ. लेविन्सन मार्टिन हांचो राज्यपाल आनी मुख्यमंत्र्या हस्तुकीं भोवमान जालो.

मुख्यमंत्र्यान केली प्रधानमंत्र्यांची तोखणाय
मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी राष्ट्रपतीक येवकार दितना गोंयांक स्वयंपूर्ण करपा खातीर राज्य सरकार केंद्र सरकाराच्या आत्मनिर्भर भारत अभियानाची कशें तरेन अंमलबजावणी करता हाची म्हायती दिली. राज्यांतल्या सामान्य लोकांच्या कल्याणाखातीर केंद्र पुरस्कृत येवजणांची अंमलबजावणी करतात. देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी हालीच सुरू केल्ल्या ‘अग्नीपथ’ येवजणेची गोंयांत अंमलबजावणी करपा खातीर राज्य सरकारान तयारी केल्ल्याचेय तांणी सांगलें. लोकांच्या कल्याणा खातीर येवजणो जाहीर करून केंद्रांतलें मोदी सरकार लोकांक थाकाय दिता, अशें सांगून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची तोखणाय केली. केंद्र सरकारान फुडल्या देड वर्सांत 10 लाख सरकारी नोकऱ्यो दिवपाचे निर्देश दिल्यात. ताचो गोंयकार तरणाट्यांक लेगीत फायदो जातलो, अशेंय तांणी सांगलें.