राग येवप हें दुयेंसांक आमंत्रण

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

रागान मनाचो स्फोट जाता अशें लोकांचे उलोवप तुमी खूबदा आयकलां आसतलें. पूण, वास्तव आनीकय धोक्याचें आसा. रागान पुराय आंग दुयेंत पडटा. ताका लागून फकत मनाचेंच न्हय तर काळजाचें आनी पोटाचेंय लुकसाण जाता. ताका लागून दीर्घकाळ चलपी दुयेंसां निर्माण जातात. उदासीनतायेक लागून कुडीच्या न्यूरोहार्मोनल यंत्रणेचेर खूब चेपण येता आनी ताका लागून आपत्कालीन परिस्थिती निर्माण जावंक शकता. दीर्घ काळांत मरण पसून येवंक शकता.
रागाचो परिणाम हृदयविकारां सावन आमच्या तंत्रिका तंत्रा मेरेन जाता, अशें बॉल्टिमोरांतले जॉन हॉपकिन्स हॉस्पिटलातले हृदयरोग तज्ञ डॉ. इलन शोर विटस्टीन हांणी सांगलां. रागाचो परिणाम कुडीच्या दर एका भागाचेर जाता. रागान रगतपेशी आंवुळटात. जर पयलींच काळजाचें दुयेंस आसल्यार बीपी चड वा कोलेस्टेरॉल चड आसल्यार काळजाचो आताक येवंक शकता. रागाक लागून बीपी वाडटा. रोगप्रतिकार शक्त देंवता. हे सगळें एकठांय घडटा. हाका लागून रगतपेशी बॉल्क जातात, अशे ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम तज्ञ डॉ. विटस्टीन हांचें मत.
रागान भरिल्लें मन योग्य निर्णय घेवंक शकना. शिकागो विद्यापिठांत मानसोपचार आनी वर्तन तंत्रशास्त्राचे प्राध्यापक रॉयस ली म्हणटात – एका विशिश्ट कारणाक लागून उमशळीक आसतना मेंदवाकय कितें तरी करपाची प्रेरणा मेळटा. मनीस रागान म्हणटा आनी करता, जें ताका नाका तें करता. राग स्मृती दुबळी करता. खंयचेच गजालीचेर लक्ष केंद्रीत करूंक मेळना.
भावना आनी पोट हांचो लागींचो संबंद. रागाक लागून गॅस्ट्रोचो त्रास जाता. जेवण पचना. कोट्याची पिडा सुरू जाता. डॉ. अॅटिनझिन म्हणटात – रागाच्या भारांत पोटाचे स्नायू चड सक्रिय जातात. केन्ना केन्नाय आंतकड्यो आपल्या जाग्या वयल्यान भायर सरतात. हाका लागून मोडशी जावंक शकता. केन्ना केन्नाय रागाक लागून पोटांतय गडबड जाता. केन्ना केन्ना भूक लागप थांबता.
येल स्कूल ऑफ मेडिसीनाचे क्लिनीकल सायकोलॉजिस्ट आनी प्राध्यापक डॉ. विल्यम बर्ग म्हणटात – राग नियंत्रणांत हाडप सदांच शक्य ना, पूण तो उणो करूं येता. ध्यान, प्राणायाम करून स्वताक फिट दवरात आनी फावो ती न्हीद घेयात. हाका लागून राग उणो जातलो.