रस्तो अपघातांचेर काँग्रेसीचें पत्र

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

पणजी, प्रतिनिधी : राज्यांत वाडपी रस्तो अपघातांचे फाटभूंयेर कॉंग्रेसीन मुखेल सचीव पुनीतकुमार गोयल हांकां पत्र धाडून येरादारी संचालक पोलुमतला पी. अभिषेक हांकां बडतर्फ करपाची मागणी केल्या. तशेंच ब्लॅक स्पॉट सुधारपा खातीर १५ दिसांचो अल्टिमेटमूय दिला. कॉंग्रेसीचे प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकार हांणी हें पत्र मुखेल सचिवांक धाडलां.

राज्यांत जावपी रस्तो अपघातांचेर नियंत्रण हाडपाक आनी प्रभावी येरादारी वेवस्थापनांत सरकाराक आयिल्ल्या अपेसाक लागून कॉंग्रेसीन फाटल्या १९ फेब्रुवारीक येरादारी खात्याच्या कार्यालयांत वचून आंदोलन केलें. निदर्शनां केलीं. मात त्याच काळांत राज्यांत ४८ वरांनी जाल्ल्या तीन अपघातांत पांच जाणांक मरण येवन लेगीत येरादारी संचालक रजेर आशिल्ल्याचें मुखार आयलें. हातूंत येरादारी संचालक असंवेदनशील आशिल्ल्याचें दिसून येता. तांच्या अपेसाक लागूनच राज्यांतल्या रस्तो अपघातांत वाड जायत आसा. ह्या अपघातांनी जायत्या जाणांक मरण आयलां. ताका लागून तांकां येरादारी संचालक पदार रावपाचो अधिकार ना, अशें पाटकार हांणी ह्या पत्रांत नमूद केलां.

येरादार विभागान राज्यांतले ब्लॅक स्पॉट्स आनी अपघात जावपी वाठार दुरुस्त करपा खातीर भौशीक बांदकाम विभागाकडेन कसलेच तरेची फाटपुरवण करूंक नाशिल्ल्याचें निदर्शनाक आयलां. गोञयच्या ट्रॅफीक सिग्नलांचेर येरादारी विभागाचें नियंत्रण ना. ’रेंट-ए-कॅब’ आनी ’रेंट-ए-बायक’चे नेम पाळपाक येरादारी विभाग पुरायेन अपेशी थारलां. ताका लागून पर्यटकांनी भाड्यान घेतिल्ल्या वाहनांक लागून अपघात वाडल्यात. स्विगी, झोमॅटो, मेझॉन, फ्लिपकार्ट आनी हेर ई-कॉमर्स कंपन्यां वरवीं वापरपी हजारांनी दोन चाकींची येरादारी विभागा कडेन कसलीच नोंद नाशिल्ल्यान सरकाराचो महसूल बुडटा. गोंयच्या २९ कंपन्यां कडल्यान २३०.३५ कोटी रुपयांचो ग्रामीण कल्याण उपकर वसूल करपाक येरादारी विभागाक अपेस आयलां. शालेय विद्यार्थ्यांच्या येरादारी खातीर वापरपी कदंब बसी आनी बालरथांचें सुरक्षा ऑडीट सरकारान करूंक ना, अश्या खुबश्या मुद्दयांचेर पाटकार हांणी जाप विचारल्या.