रस्ते व्हांवले; कंत्राटदाराचेर कारवाय

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

2 वर्सां खातीर परवानो निलंबीत करपाचो काब्राल हांचो निर्देश


पणजी : पयल्याच पावसांत राजधानी पणजेच्या रस्त्यांचेर फोंडकुलां पडिल्ल्यान ह्या रस्त्यांचें काम बाबत जाल्ल्याचो आरोप करून कंत्राटदार सी. ए. इब्राहीम हांचो परवानो दोन वर्सां खातीर निलंबीत करपाचे निर्देश भौशीक बांदकाम खात्याचे (पीडब्ल्यूडी) मंत्री निलेश काब्राल हांणी सोमारा मुख्य सचिवांक दिल्यात.

विधानसभा वेंचणुकेचे कांय दीस पयलीं राजधानी पणजे सयत शेजारच्या ताळगांवांतल्या कांय भितरल्या आनी मुख्य रस्त्यांचें हॉटमिक्स डांबरीकरण केल्ले. पणजेंतल्या कांय वाठारांतल्या रस्त्यां वयलीं फोंडकुलां पुरयिल्लीं. पूण मॉन्सूनाच्या पावसाक सुरवात जाले उपरांत सगल्याच रस्त्यांचेर परतून फोंडकुलां पडल्यात.
हे विशीं कांय दिसां पयलीं पणजेकारांची माफी मागून मंत्री तशेंच पणजेचे आमदार बाबूश मोंसेरात हांणी ह्या रस्त्यांची कामां करपी अभियंते आनी कंत्राटदारांची दक्षता खात्या वरवीं चवकशी करपाची मागणी केल्ली. मंत्री बाबूश हांची मागणी योग्य आसा. तांणी मागणी करपा पयलीं आपूण अभियंते आनी कंत्राटदारांची चवकशी सुरू केल्या. तातूंत दोशी आसप्यांचेर बेगोबेग कारवायेचे आदेश मंत्री काब्राल हांणी दोन दिसां पयलीं दिल्लें.
ते उपरांत सोमारा तांणी कंत्राटदार इब्राहीम हांचो परवानो दोन वर्सां खातीर निलंबीत करपाचो आदेश मुख्य सचिवांक दिला. ह्या दोन कारवायां सयत इब्राहीम हांकां निलंबन काळांत कसलेच सरकारी काम दिवचे न्हय, तेच प्रमाण तांकां निविदांनी वांटेकार करून घेवचे न्हय. तांचे कडल्यान जीं कामां सुरू आसात तीं काडून घेवचीं, अशें मंत्री काब्राल हांणी निर्देशांत म्हणलां. ते भायर ह्या कामांत वांटेकार आशिल्ले अभियंते आनी अधिकाऱ्यांनी कामाचो अहवाल, बिलां, क्वालिटी कंट्रोल प्रमाणपत्र आनी हेर कागदपत्रां 6 जुलयाक सांजे 5 वरां मेरेन
आपल्या कार्यालयांत सादर करपाचे निर्देश लेगीत मंत्री काब्राल हांणी दिल्यात.

हेर कंत्राटदारांचेर लेगीत जातली कारवाय
रस्त्यांचेर फोंडकुलां पडिल्ल्यान कंत्राटदाराचेर मंत्री काब्राल हांणी थेट निलंबनाची कारवाय केल्ल्यान हेर कंत्राटदार लेगीत हुस्क्यांत आसात. चार ते पांच म्हयन्यां पयलीं केल्ले रस्ते पयल्या पावसांत व्हांवून गेल्ल्यान ते तयार करपी अभियंते आनी कंत्राटदार सरकाराच्या वळेरेंत आसात. तांचेरूय खर कारवाय जातली, अशी म्हायती गोपांनी दिली.