रवी नायकान केली काणकोण शेतकी भवन सुवातेची पळोवणी

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
काणकोणः शेळेर- काणकोण हांगचे नियोजीत शेतरी भवन सुवातेची कृशी मंत्री रवी नायक हांणी शुक्राराक पळोवणी केली. तांच्या वांगडा काणकोणचो आमदार आनी सभापती रमेश तवडकार, खृशी संचालक नेव्हील आफोंसो, विभागीय शेतकी अधिकारी कीर्तिराज नायक गांवकार, नागेश कोमरपंत आनी भाजपा मंडळाचे पदाधिकारी आशिल्ले. भवन एक वर्सांत बांदून तयार जातलें अशें कंत्राटदार देवेंद्र नायक हाणे ह्या वेळार सांगलें.
रासायनीक सारें घेवपाक अनुसूचित जमातींतल्या शेतकारांक अनुदान मेळटा. हेर समाजांतल्या शेतकारांक अनुदान मेळिल्लें जाल्यार ते शेतां करपाक रूच दाखयताशिल्ले अशें रवी नायक हांकां सांगलें तेन्ना अनुसूचित जमातीक अनुदान दिवपाची येवजण केंद्र सरकाराची आसा. हेर समाजाक तें दिवचें हे खातीर केंद्रा सामकार प्रस्ताव मांडटले अशी म्हायती तांणी दिली. सेंद्रीय साऱ्यार एसटी वांगडा हेर समाजांतल्या शेतकारांक 50 टक्के अनुदान मेळता अशी म्हायती तांणी दिली.
शेतकी भवन सुवातेची पळोवणी केल्या उपरांत रवी नायकान इडदर हांगच्या लाकूड काम केंद्राची पळोवणी केली. आमोणे हांगच्या बलराम विद्यालयाची पळोवणीय ताणे केली. खोतीगांवचो आदलो सरपंच दया गांवकार हाणे येडा हांगा तयार केल्ल्या गोड तयार करपाच्या प्रकल्पाक वेळ नाशिल्ल्यान तो पळोवणी करपाक शकलो ना.