रवींद्र जडेजा आयपीएलांतल्यान भायर

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

इंडीयन प्रिमीयर लिगेच्या (आयपीएल) 15व्या हंगामाच्या प्ले ऑफांत सुवात मेळोवपाक धडपडपी चेन्नय सुपरकिंग्सा खातीर आनीक एक धपको दिवपी खबर मुखार आयल्या.
अश्टतासांचो खेळगडो रवींद्र जडेजाक दुखापतीक लागून आयपीएलाचो उरिल्लो हंगाम चुकतलो. रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू आडचे मॅचींत फिल्डींग करतना ताका दुखापत जाल्ली. ताका लागून तो दिल्ली कॅपिटल्सा आडचे मॅचींत लेगीत खेळूंक नाशिल्लो.
चेन्नय सुपरकिंग्साचे सध्या आठ गूण आसात आनी ताच्यो फक्त तीन मॅची बाकी आसात. ताका लागून उरिल्ल्यो सगल्यो मॅची जिखून 14 गूण मेळोवचे पडटले. तशेंच ताका हेर पंगडांच्या निकालांचेर लेगीत निंबून रावचें पडटलें. चार पंगडाचे 14 गूण आसात, ताका लागून रनरेट लेगीत म्हत्वाची थारतली.
आयपीएलाचो अंदूंचो हंगाम सुरू जावपाक दोन दीस बाकी आसतना महेंद्रसिंग धोनीन चेन्नय सुपरकिंग्साचें मुखेलपद सोडिल्लें. ते उपरांत पंगड वेवस्थापनान रवींद्र जडेजाक मुखेली केल्लो. पूण, आठ मॅची उपरांत रवींद्र जडेजान मुखेलपद सोडलें आनी मुखेलपदाची माळ परतून धोनीच्या गळ्यांत पडली. जडेजाच्या फुडारपणाखाला पंगडाक फक्त दोनूच मॅची जिखपाक शक्य जाल्ल्यो.
जडेजा ह्या हंगामांत चेन्नय खातीर म्हारग पडला. फ्रॅंचायजीन 16 कोटी रुपया दिवन पंगडांत कायम दवरिल्लो. इतकेंच न्हय जाल्यार मुखेली लेगीत केल्लो. पूण, तो खेळगडो म्हणून आनी मुखेली म्हणून अपेशी थारलो.