रमाकांत शेट्ये हांचो भोवमान

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

ज्येश्ठ नागरिकां खातीर समर्पितपणान कार्य करपी रमाकांत ऊर्फ बाबू शेट्ये हांचे सारक्या दातृत्ववान उद्देजकांची आयज समाजाक गरज आसा. अश्या कार्याक
लोकप्रतिनिधी ह्या नात्यान आपलें सगलें सहकार्य लाबतलें अशें दिवचलचे आमदार चंद्रकांत शेट्ये हांणी सांगलें.
बाबा सावयकार सेवा प्रतिष्ठान संचालीत ज्येश्ठ नागरीक सेवा केंद्र सेकंड इनिंगाचे वतीन आयोजीत प्रतिष्ठानाचे विश्वस्त रमाकांत शेट्ये हांच्या भांगरा उत्सवी वाडदिसा निमतान घडोवन हाडिल्ले कार्यावळींत डाॅ. शेट्ये उलयताले.
हांगाच्या प्रायड बॅन्केड्स शेट्ये प्रायड सभाघरांत ह्या सुवाळ्याचें आयोजन २१ मेक केल्लें. भारतीय संस्कृती प्रमाण तिथी प्रमाण हो जल्मदीस मनयलो. ज्येश्ठ नागरीक देविदास उमर्ये हांणी तिथी प्रमाण जल्मदीस मनोवपाचें म्हत्व सांगलें. सुरवातीक ज्येश्ठ नागरीक आनी शेट्ये हांच्या कुटुंबाचे वतीन तशेंच हेर मानेस्तांचे हस्तुकीं ५० पणट्यो पेटयल्यो. आमदार डाॅ. चंद्रकांत शेट्ये हांचे हस्तुकीं रमाकांत शेट्ये हांचो मानपत्र आनी फुलांतुरो दिवन भोवमान केलो.
कार्यावळीचें सुत्रसंचालन देऊ पळ आनी मारूती पाटील हांणी केलें. आयोजन समितीचे अध्यक्ष म. कृ. पाटील हांणी सगल्यांक येवकार दिलो. मयेंचे आमदार प्रेमेंद्र शेट हांणीय ह्या वेळार मनोगत उक्तायलें. प्रतिष्ठानाचे विश्वस्त सिद्धांत रमाकांत शेट्ये हांचीय ह्या वेळार माचयेर उपस्थिती आसली.
संतोष चंदगडकर, राजाराम खोब्रेकर, सुभाष पै, प्रभाकर शिरोडकार, भास्कर जोशी, अश्विनी लामगांवकार, राजाराम परब, राजेंद्र सावयकार, सुरेश गांवस, रामचंद्र गर्दे, दीनानाथ तारी, नारायण बेतकेकार, वेंकटेश नाटेकार, माधव पराडकार, भीमराव देसाय, डाॅ. शेखर साळकार, नारायण नार्वेकार, संध्या खानोलकार आदींचीं ह्या वेळार बाबू शेट्ये हांकां परबीं दिवपी उलोवपां जालीं.
प्रकाश शिरोडकार हांणी मानपत्र वाचन केलें. रमाकांत शेट्ये हांणी सगल्यांचे उपकार मानले.