रमाकांत खलप हांचो 5 आॅगस्टाक सत्कार

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय प्रतिनिधी
पणजी ः गोंयच्या राजकी, समाजीक, शिक्षणीक आनी सांस्कृतीक मळार म्हत्वपूर्ण योगदान दिल्ले अॅड. रमाकांत खलप हांच्या अमृत महोत्सवीपूर्ती निमतान 5 आॅगस्टाक तांच्या वाडदिसा दिसा पणजे तांचे बरे मागते आनी चाहत्यांचे वतीन नागरी सत्कार करतले.
गोमंतक साहित्य सेवक मंडळांत शेनवारा हे विशीं बसका जाली आनी कांय गजालींचेर चर्चा जाली. हे बसकेंत निमंत्रक दशरथ परब हांणी प्रस्तावना केली.
बसकेंत डाॅ. गुरूदास नाटेकार, सागर जावडेकार, केशव पालयेंकार, नारायण महाले, नितीन कोरगांवकार, चित्रा क्षीरसागर, प्रकाश क्षीरसागर आनी अजित नार्वेकार हांणी चर्चेंत वांटो घेतलो.
शुक्रारा, 8 जुलयाक दनपरां 3 वरांचेर तेच सुवातेर आनीक एक बसका जातली आनी हे बसकेंत अॅड. रमाकांत खलप अमृत महोत्सव पूर्ती गौरव समितीची निवड जातली अशें जाळवणदारांनी कळयलां.