योग हो परिपूर्ण खुशालकायेची जीण जगपाचो मार्ग

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

श्रीपाद नायक ः पोरणें गोंयच्या से कॅथेड्रल चर्च संकुलांत मनयलो योग दीस
भांगरभूंय खबरांमेज
पणजी ः निरोगी जिणे खातीर योग म्हत्वाचो. पुरातन योग संस्कृती, शरीर, मन आनी विचार आनी भावनांचेर नियंत्रण दवरता. योग परिपूर्ण खुशालकायेची जीण जगपाचो मार्ग आसा अशें केंद्रीय पर्यटन राज्यमंत्री श्रीपाद नायक हांणी सांगलें.
पोरणें गोंयच्या सेंट फ्रान्सिस झेव्हियर से कॅथेड्रल चर्च संकुलांत आयज आठवो आंतरराष्ट्रीय योग दीस मनयलो. हे कार्यावळीक मुखेल सोयरे ह्या नात्यान केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक उलयताले.
भारत सरकाराच्या पर्यटन मंत्रालयान आंतरराष्ट्रीय योग दीस कार्यावळीचें आयोजन केल्लें. ‘मनीसकुळये खातीर योग’ अशी ह्या वर्साच्या योग दिसाची संकल्पना आसा. दर वर्सा 21 जूनाक संवसारभर आंतरराष्ट्रीय योग दीस मनयतात.
केंद्रीय पर्यटन राज्यमंत्री श्रीपाद नायक हांचे हस्तुकीं आठव्या आंतरराष्ट्रीय योग दिसाचें उक्तावण जालें. भारत स्वातंत्र्याच्या ‘आझादी का अमृत महोत्सव’ निमतान ह्या वर्सा योगाच्या माध्यमांतल्यान देशभरांतल्या 75 नामनेच्या दायज थळांचें प्रदर्शन मांडिल्लें.
आमदार राजेश फळदेसाय, बासिलिका ऑफ बॉम जिझस चर्चचे रेक्टर रेव्ह. फादर पॅट्रिसिओ फर्नांडीस, उत्तर गोंय जिल्हा पंचायत अध्यक्ष सिद्धेश नायक, एएसआयचे डॉ. संजय मंजुळ, सूरज नायक, आयुष मंत्रालयाचे संशोधन अधिकारी डॉ. एच. के गुप्ता, गोंय राज्य योग अकादमीचे प्रतिनिधी मिलिंद महाले, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्युरोचे जोड संचालक विनोद कुमार, मुरगाव पोर्ट ट्रस्ट, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, हॉटेल मॅनेजमेंट आनी नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ वॉटर स्पोर्ट्साचे अधिकारीय कार्यावळीक हाजीर आशिल्ले.
ह्या वेळार उलयतना श्रीपाद नायक हांणी निरोगी जिणे खातीर योगाक कितलें म्हत्व आसा हें पटोवन दिलें आनी पुरातन योग संस्कृती शरीर, मन आनी विचार भावनाचेर नियंत्रण दवरपा वांगडाच योग परिपूर्ण खुशालकायेची जीण जगपाचो मार्ग आशिल्ल्याचें सांगलें.
केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक हांणी संवसारांत योगाचो प्रसार आनी प्रचार करपी भारतीय योग गुरुंचे उपकार मानले तशेंच आंतरराष्ट्रीय योग दिसाच्या माध्यमांतल्यान गोंयांतल्या से कॅथेड्रल चर्च आनी आग्वाद किल्ल्या सयत भारतांतल्या 75 नामनेच्या दायज थळांची सोबीतकाय आनी संस्कृती दाखोवपाच्या उपक्रमाचीय तांणी तोखणाय केली.
ह्या वेळार जाल्ल्या योग प्रात्यक्षिकांत 700 परस चड लोकांनी वांटो घेतलो. मिलिंद महाले हांणी कार्यावळीचें सुत्रसंचालन केलें जाल्यार सूरज नायक हांणी उपकार मानले.