योग ही भारतान संवसाराक दिल्ली भेट: राज्यपाल

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

राजभवनाच्या दरबार हॉलांत मनयलो आंतरराष्ट्रीय योग दीस

भांगरभूंय । डीआयपी

पणजी: योग आनी नमस्ते ही संकल्पना संवसारान आपणायल्या आनी योग ही भारतान संवसाराक दिल्ली भेट, अशें राज्यपाल पी. एस. श्रीधरन पिल्लय हांणी सांगलें. ते योग दिसा निमतान  राजभवनाच्या दरबार हॉलांत आयोजीत आंतरराष्ट्रीय योग दीस कार्यावळींत उलयताले. 

नमस्ते ही दुसर्‍या मनशाक आदरान येवकार दिवपाची भारतीय पद्दत आशिल्ल्यान हे परंपरेंतल्यान कृतज्ञताय दिसून येता. आतां ही भारतीय परंपरा सगळ्या संवसारान आपणायल्या, अशें राज्यपालान सांगलें.

योग ह्या पुरातन शारिरीक, मानसीक आनी अध्यात्मीक सराव पद्दतींतल्यान मनशाचो कुडीचो मिलाफ जावन भोंवतणच्या वातावरणा कडेन चेतना जागृत जाता, अशेंय राज्यपालान सांगलें.

महेश बकाल हांणी योग प्रात्यक्षिकां करपाक मार्गदर्शन केलें. निमाणें रामचंद्र नायक हांणी उपकार मानले.