योग्य वेळार प्रोत्साहन मेळप म्हत्वाचें 

करियर डिजिटल कॅलॅण्डरा विशीं म्हायती दितना प्रा. रामदास केळकार. कुशीक दुर्गादास परब, दिपक गाड आनी हेर.

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

दुर्गादास परब: प्रा. केळकाराच्या करियर डिजिटल कॅलॅण्डराचें अनावरण

पणजी: योग्य वेळार प्रोत्साहन मेळप म्हत्वाचें आसता, अशें निवृत्त एल आय सी अधिकारी गिर्यारोहक आनी ऊर्जा फाउंडेशनाचे दुर्गादास परब हांणी प्रा. रामदास केळकार हांच्या करियर डिजिटल कॅलॅण्डराचें अनावरण करतना मुखेल सोयरे ह्या नात्यान सांगलें. 

पणजेच्या वेंगुर्लेंकार आर्ट केंद्रान ही कार्यावळ जाली.                                           करियरचेर जायतीं वर्सा बरोवपी, शाळांनी उलोवपी केळकार हांणी करियर विशयाचेर आदारून डिजिटल कॅलॅण्डर तयार केला. ह्या वेळार कलाकार दीपक गाड हाजीर आशिल्ले. 

तशेंच केंद्राचे मुखेली निवृत्त प्राचार्य महेश वेंगुर्लेंकार हाणे नव्या माध्यमाचो बरो उपेग करून कॅलॅण्डराची निर्मिती केल्या. हे खातीर केळकार हांणी तोखणाय केली. 

संगम भोसले हांणी कार्यावळीचें सुत्रसंचलन केलें आनी ताणींच उपकार मानले. मयुरेश वाटवे हांणी सोयर्‍यांक फुलां भेटयलीं. हे कार्यावळीक शिक्षण तज्ञ तशेंच शिक्षण प्रेमी हाजीर आशिल्ले.