येरादारी खात्याचे नेम आनी दंड

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

पणजीः गाडी चलयतना मोबायलाचेर उलयतना दिसल्यार पयले खेपे 1 हजार आनी उपरांत दर खेपे 10 हजार रुपया तालांव दितले. पणजी, पर्वरी आनी सरभोंवतणच्या वाठारांत 13 कडेन आर्टिफिशियल अंटेलिजन्स प्रणाली बसयल्या. 1 जूनाच्यान ती चालीक लागतली. हो तालांव संबंदीत चालकाच्या मोबायलाचेर एसएमएसा वरवीं धाडटले. तसो आदेश येरादारी खात्यान जारी केला. येरादारी खात्यान नेम आनी दंड हे विशींची म्हायती जारी केल्या.

तेच प्रमाण सर्वोच्च न्यायालयाच्या रस्तो सुरक्षा समितीच्या मार्गदर्शक तत्वा प्रमाण गतीन गाडी चलोवप, येरादारी सिग्नल मोडप, तांकी परस चड म्हालाची येरादारी करप, सोरो पियेवन गाडी चलोवप आनी गाडी चलयतना मोबायलाचेर उलयल्यार उण्यांत उणे तीन म्हयने गाडयेचो परवानो निलंबीत करतले.