युरोपी रशिया

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

आशिया हो देश दोन खंडांनी वांटून गेला. आशिया आनी युरोप ह्या दोन खंडांनी रशिया म्हासंघ वा रशिया हो देश आसपावता. युरल दोंगरांक लागून आशियाई रशिया आनी युरोपी रशिया वेगळे जाल्यात. रशियेचो पश्चिमी भाग युरोपांत येता. पुराय रशियेचे तुळेंत हो वाठार कमी आसा पूण रशियेंतली चडशी लोकसंख्या युरोपी रशियेंत रावता. युरोपांतलो एक तृतियांश भाग युरोपी रशियेचो आसा. युरोपी रशियेंतलो उत्तरेंतलो चडसो वाठार थंड वाठार आसा. दक्षीण पूर्व वाठारांत ब्लॅक सी आनी कॅस्पियन सी हे दर्या आसात. तशेंच लॅडोगा आनी ओनेगा ह्यो युरोपांतल्यो दोन मोट्यो तळयो ह्याच वाठारांत येतात. नॉर्वे, फिनलॅण्ड, इस्टोनिया, लातविया, बेलारूस, उक्रेन, लिथुवेनिया ह्या देशांची शीम युरोपी रशियेक लागता.
राजधानी – रशियेचें राजधानी शार मॉस्को युरोपांत येता. पुराय युरोपांत सगळ्यांत चड लोकसंख्या आशिल्लें शार म्हणल्यार मॉस्को. मॉस्को हें शार रशियेचें राजकी, अर्थीक, सांस्कृतीक आनी विज्ञानीक शार थरलां. मॉस्को आंतरराष्ट्रीय वेपार केंद्र हें युरोपांत तशेंच संवसारांतलें एक मुखेल अर्थीक केंद्र. 1980 समर ऑलिम्पिक्स तशेंच 2018 फिफा वर्ल्ड कप ह्यो खेळां सर्ती मॉस्को शारांत जाल्ल्यो. राष्ट्राध्यक्षाचें निवास स्थान ‘ग्रॅण्ड क्रॅमलीन पॅलस’ ह्याच शारांत आसा.
पर्यटन – मॉस्को शारांतल्या इगर्जांची वास्तुशिल्पकला संवसारभर फामाद आसा. सेण्ट बेसिल्स कॅथेड्रल, कॅथेड्रल ऑफ क्रायस्ट द सेवियर ह्यो इगर्जो तशेंच सॅवन सिस्टर्स म्हणल्यार सात वेगवेगळ्यो मोट्यो इमारती पळोवंक पर्यटक ह्या शाराक भेट दितात. रॅड स्क्वॅर ही संवसारीक दायज सुवात ह्याच शारांत आसा. मॉस्कोंत सुमार 96 उद्यानां आनी 18 बाग आसात. हाचे भायर, नामनेचीं कला दालनां, संग्रहालयां आसात.
मॅट्रो – मॉस्कोंत 1930च्या सुमाराक बांदिल्ली मॅट्रो ही पर्यटकां मदीं बरीच फामाद आसा. मॅट्रो स्टेशनांनी सोबीत चित्रकलां, झुंबर, शिल्पकला पळोवंक मेळटा. दर दिसाक सुमार 7 दशलक्ष लोक मॉस्कोंतले हे मॅट्रोचो वापर करतात.
हेर शारां – मॉस्को उपरांत सेण्ट पिटर्सबर्ग ह्या शारांत रशियेंतली सुमार 5.5 मिलियन लोकसंख्या रावता. रशियेचो सम्राट पिटर द ग्रेट हांणी 18व्या शेंकड्यांत सेण्ट पिटर्सबर्ग शार बांदलें. एका काळार हें शार रशियेची राजधानी आशिल्लें. 40 जुंव्यांचो आसपाव ह्या शारांत जाता. निशनी नॉवगरॉड हें शार उदकांतल्या पर्यटना खातीर फामाद आसा. कझान, समारा हीं युरोपी रशियेंतलीं हेर कांय मुखेल शारां.
न्हंयो – वॉल्गा ही युरोपांतली सगळ्यांत लांब न्हंय युरोपी रशियेंत येता. रशियेंतल्या उदका मार्गा खातीर ही न्हंय म्हत्वाची. पूण उद्देगीकरणाक लागून ही न्हंय प्रदुशीत जाल्या. नेवा न्हंय, ओका न्हंय, लेना न्हंय ह्यो हेर न्हंयो पश्चिमी रशियेंत व्हांवतात.
रशियन बॅले – 19व्या शेंकड्यांत रशियन बॅले हो नाच प्रकार रशियेंत विकसीत जालो आनी 20व्या शेंकड्यांत हो नाच प्रकार मनरिजवणेचें म्हत्वाचें साधन थरलें. सेण्ट पिटर्सबर्ग, मॉस्को ह्या शारांनी बॅले कंपन्यो स्थापन जाल्यात. बॉल्शॉय बॅले ही तातूंतलीच एक फामाद कंपनी. रशियन बॅले हो नाच प्रकार शिकोवन, ताचें सादरीकरण करपाचें काम ही कंपनी करता. स्वान लेक, स्लिपिंग ब्युटी हीं कांय अभिजात बॅले सादरीकरणां अजुनूय युरोपी रशियेंत पळोवंक मेळटात.

स्नेहा सबनीस
9923633789