युरी आलेमांव आनी डिकाॅस्टा हांणी केली पाड्डेंच्या हुंवार पिडेस्त वाठाराची पळवणी

आमदार युरी आलेमांव आनी एल्टन डिकाॅस्टा तशेंच केपेंचे मामलेदार प्रतापराव गांवकार गुडी-पाड्डेंच्या हुंवार पिडेस्त वाठाराची पळोवणी करतना.

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

कुंकळ्ळीचे आमदार युरी आलेमांव आनी केपेंचे आमदार एल्टन डिकॉस्ता हांणी सरकारी अधिकार्‍यां वांगडा गुडी- पाड्डेंच्या हुंवार पिडेस्त वाठाराची पळोवणी केली.
उटंगाराच्या पावसाक लागून ज्या पुलाचें रेलिंग कोसळिल्लें त्या पुलाकूय तांणी भेट दिली. मात्सो चड पावस पडलो जाल्यार पाड्ड्यां बुडटा आनी लोकांचे सुमारा भायर हाल जातात. हे समस्येचेर कायमस्वरूपी तोडगो काडपा खातीर कितें करूं येता हे विशीं हो मुद्दो आपूण विधानसभेंत मांडटलों म्हणपाचें युरी आलेमांव हांणी सांगलें.
ह्या प्रस्ना कडेन सरकाराचें लक्ष ओडून घेवपा खातीर आमी लक्षवेधी सुचोवणी मांडटले अशें केपेंचे आमदार एल्टन डिकाॅस्ता हांणी सांगलें.