युएनएफपीएचो अहवालः भारताची लोकसंख्या 144 कोटी, 24 टक्के लोक 0 ते 14 वर्सां पिरायेचे

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

नवी दिल्ली, खबरां संस्थाः युनायटेड नेशन्स पॉप्युलेशन फंडच्या (UNFPA) अहवाला प्रमाण भारताची लोकसंख्या अदमास 144 कोटी परस चड जाल्या. 24 टक्के लोक 0 ते 14 वर्सां पिरायेच्या गटांतले
आसात. युएनएफपीएचो संवसारीक लोकसंख्या 2024 अहवाल ‘इंटरवोव्हन लाइव्ह, थ्रेड्स ऑफ होप: एंडिंग इनइक्वॅलिटी इन सेक्शुअल अँड रिप्रॉडक्टिव्ह हेल्थ अँड राइट्स’ जाहीर जालो. तांतूत 77 वर्सांनी भारताची लोकसंख्या दुपेटीन वाडटली असो अदमास आसा.
अहवाला प्रमाण संवसारांत 144.17 कोटी लोकसंख्ये सयत भारत फुडें आसा, जाल्यार चीन दुसरें सुवातेर आसा. चीनांत 142.5 कोटी लोकसंख्या आसा. भारतांत 2011 वर्साचे जनगणने प्रमाण 121 कोटी लोकसंख्या आशिल्ली. भारतांतली सुमार 24 टक्के लोकसंख्या 0-14 वर्सां पिरायेच्या गटांत, जाल्यार 17 टक्के लोक 10-19 वर्सां पिरायेच्या गटांत आसात अशेंय अहवालांतल्यान स्पश्ट जालां. 10-24 वर्सां पिरायेच्या गटांतले 26 टक्के जाल्यार 15-64 वर्सां पिरायेच्या गटांतले 68 टक्के आसात असो अदमास ह्या अहवालांत केला. भारतांतले सात टक्के लोक 65 वर्सां पिरायेचे वा ताचे परस चड पिरायेचे आसात. दादल्याचें आयुश्य 71 वर्सां आनी बायलांचें 74 वर्सां आसा. तशेंच अहवाला प्रमाण 2006-2023 ह्या काळांत भारतांतल्या 23 टक्के लोकांचे बालविवाह जाले. भारतांत आवयांच्या मरणांत खूब उणाव आयला.