यामाहा डिलरांचे वर्सुकी बसकेंत प्रतिक मोटर्साक तीन पुरस्कार

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय पत्रक
पणजीः यामाहा कंपनीच्या पश्चीम विभागांतल्या डिलरांचे वर्सुकी बसकेंत गोंयांतल्याप पत्रिक मोटर्साक तीन पुरस्कार फावो जाले. चेन्नय हागा जाल्ले हे बसकेंत हे पुरस्कार तांकां भेटयले. कोवीड म्हामारीच्या काळांत दुचाकी वाहनांच्या खपाचेर परिणाम जाल्लो. मात पत्रिक मोटर्सान हे परिस्थितीचेर मात करून आपलो खप उणो जावपाक दिलो ना,
पत्रिक मोटर्साची 1994 वर्सा स्थापना केल्ली. फाटल्या 28 वर्सांत तांणी यामाहाचे डिलर म्हणून  तोखणाय करपा सारकी कामगिरी करून दाखयल्या.  आरएक 100 ही मोटरसायक लोकांचे सामके पसंतीची आशिल्ल्यान तिची पत्रिकान चड विक्री केल्या. यामाहा कंपनीन 2008 वर्सा आपलें आर15 हे रेसिंग मॉडेल हाडलें आनी तें तरणाट्यां मदीं लोकप्रीय जालें. ते उपरांत एफझेड 150 आनी उपरांत गियर नाशिल्ली यामाहा रे ही स्कुटर हाडली. ह्या उत्पादनाक गिरायकांची चड पसंती आसा.
पत्रिक मोटर्साचे उत्तर आनी दक्षीण गोंयांत शोरूम आसात. फकत तातूंत विक्री खातीर अॅरोक्स 155 आसा. यामाहा कंपनीन तांकां ब्लू स्क्वेर यामाहा म्हणून मान्यताय दिल्या. ताचो स्टेट ऑफ आर्ट शोरून आसा. पत्रिकाचे शोरूम पेडणे, दिवचल, वास्को, फोंडें,  मडगांव हांगा आसात.