म्हारगायेक लागून ‘आपा’चो भाजपा सरकारार ‘हल्ला बोल’

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय प्रतिनिधी
मडगांवः जीणेक लागपी वस्तूंच्या दरवाडीक लागून आम आदमी पक्षान केंद्र आनी राज्यांतल्या भाजपा सरकारांचेर खर टिका केल्या. भाजपाची हीं सरकाराकं आम आदमी खातीर न्हय तर खास आदमी खातीर आसात अशें तांणी सांगलें. मडगांवांत पक्षाच्या वावुरप्यांनी म्हारगाये आड निदर्शनां करून आपली तिडक उक्तायली.
पॅत्रोल, डिझेल, एलपीजी आनी दूद हांची दरवाड केल्ले खातीर आपाच्या फुडाऱ्यांनी भाजपा सरकाराचेर सामको हल्लो चडयलो. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी फोकी मारतालो ते अच्छे दिन खंय गेले अशे प्रस्न तांणी विचारले. गोा डॅरीन हालींच दुदाच्या दरांत लिटरा फाटल्यान 4 रुपयांची वाड केल्या. एलपीजी गॅस सिलिंडराचें मोल एक हजार रुपयां वयर गेलां. कोवीड म्हामारीक लागून लोकांच्यो नोकऱ्यो गेल्यात. अशा वेळार साबार लोकांक म्हारगायेक लागून जीण नाकाशी जाल्या अशें पॅट्रिशिया फर्नांडीस हिणे मडगांवां पत्रकारां कडेन उलयतना सांगलें. काँग्रेस राजवटींत गॅस सिलिंडर आनी पॅत्रोल दर वाडले तेन्ना स्मृती इराणी थंयथयाट करताली. आतां ती खंय ल्हिपून आसा, असो प्रस्न फर्नांडीस हिणे विचारलो.
इंधन आनी गॅस दरवाडी संबंदांन उलयतना मुख्यमंत्री डॉ सावंत हांची घरकान्न सुलक्षणा सावंत हिणे आपल्या घोवाचें फामाद उतर ‘भिवपाची गरज ना.’ अशें सांगलें. खास आदमी खातीर काम करतल्यांक आम आदमीचें दुख्ख कळचें ना अशो थोमणा फर्नांडीस हिणे मारलो.
भाजपा सत्तेर आयल्यार साबार लोकांक दरवाडीचो फटको बसतलो अशी शिटकावणी आपणे दिल्ली हाची सुरेल तिळवे हांणी याद करून दिली. फाटल्या चार म्हयन्यां सावन ज्येश्ठ नागरीक, बायलो हांकां सरकारी येवजण्यांचे पयशे मेळ्ळे नात. भाजपा सरकार मंत्र्याच्या सोपूत विधी कार्यावळीचेंर कोट्यांनी रुपया खर्च करता पूण गरिबांक दिवपाक तांचे कडेन पयशे नात अशें तांणी सांगलें.