म्हापश्यां मोबायल चोराक धरलो

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय प्रतिनिधी
म्हापशेंः करासवाडा- म्हापशें हांगा ऋषभ हरमलकार हाच्या घरांतल्यान 20 हजाराचो मोबायल फोन चोरल्लो. दुबावा  वयल्यान म्हापशें पुलिसांनी अमित कुमार (कुचेली, मूळ उत्तर प्रदेश) हाका अटक केली. उपरांत चोरल्लो मोबायल ताचे कडेन मेळ्ळो.
ही घडणूक बिरेस्तारा सकाळीं 8.30 तें 10 मजगतीं जाली. हरमलकार हाचें घरांत गिरण आसा. तो गिरणेर आशिल्लो आनी मोबायल घरांत दवोरिल्लो. अमित कुमारान घरांत कोण ना हें पळोवन मोबायल चोरलो. घऱांतल्या सीसीटीव्ही वयल्यान तो मोबायल चोरतना ज्युस्त सापडलो. हरमलकारान म्हापशें पुलिसांत कागाळ केल्या उपरांत उपनिरीक्षक सतीश नायक, हवालदार महेश शेटगांवकार, सुशांत चोपडेकार आनी देमगो गांवकार हाणी अमित कुमाराक अटक केली.