म्हापश्यां मोबायल चोराक अटक; स मोबायल जप्त

अटक केल्ल्या दुबाविता सयत पुलीस पंगड.

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

म्हापशें: कदंब बस स्टॅण्डार गर्दीचो फायदो घेवन प्रवाशांचे मोबायल फोन हिसकावपी दुबावीत सादीक हुसेन (29, म्हापशें, मूळ उत्तर प्रदेश) हाका म्हापशें पुलिसांनी अटक केली. दुबाविता कडल्यान देड लाखाचे स मोबायल फोन जप्त केले.

म्हापशें कदंब बस स्टॅण्डार गर्दीचे सुवातेर आनी बशींत चडपी प्रवाशांचे मोबायल चोरयेक वचत आशिल्ल्याची म्हायती पुलिसांक मेळिल्ली. ते प्रमाण पुलिसांनी सांपळो रचिल्लो. दुबावीत आरोपीक पुलिसांनी धरलो तेन्ना ताचे कडेन स मोबायल फोन सांपडले. हे सगले चोरयेचे आसून ताचें मोल देड लाख रुपया जाता.

ह्या मोबायल चोरी प्रकरणांत पुलिसांनी कागाळीच्या आदारान भादंसंच्या 379 आनी 201 कलमा खाला गुन्यांव नोंद करून दुबाविताक अटक केली. पुलीस स्टेशनाचे निरिक्षक परेश नायक हांच्या मार्गदर्शना खाला पुलीस उपनिरिक्षक सुनील पाटील, सहाय्यक उपनिरिक्षक दिगंबर कांबळी, हवालदार सुशांत चोपडेंकार, कॉन्स्टेबल प्रकाश पोळेकार, अभिषेक कांसार, आनंद राठोड आनी अक्षय पाटील ह्या पंगडान ही कारवाय केली.

दुबावीत आरोपी सादीक हुसेन हो बस स्टॅण्डारूच रावतालो आनी प्रवाशांचे मोबायल चोरतालो. चोरयेचे खूबशे मोबायल ताणें विकिल्ले अशें पुलीस चवकशेंत दिसून आयलें. ह्या चोरयेक गेल्ल्या मोबायल चोरयेची कागाळ मात कोणेच करूंक नाशिल्ली.