म्हापश्यां मोटारीचो स गाडयांक धपको

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

एकलो जखमी; मोटार चालक बायल मानसीक दुयेंती

म्हापशें: निशकाळजीपणान मोटार चलोवन स गाडयांक धपको दीत एका दुचाकी चालकाक जखमी केल्ल्या प्रकरणांत म्हापशें पुलिसांनी मोटार चालक बायले आड मोटार वाहन कायद्या खाला गुन्यांव नोंद केला. दुबावीत मोटार चालक बायलेचें अंजली रेड्डी (हरमल, मूळ तेलंगण) अशें नांव आसा आनी ती मानसीक दुयेंती आसा.

ही घडणूक काल (मंगळारा) दनपारां 1.45 वरांच्या सुमाराक घडली. ह्या अपघातांत दिलीप देवू सावंत (कुचेली) हो दुचाकी चालक जखमी जालो. एकतानगर खोर्ली मार्गान खोर्ली टीएस 13 ईपी 3455 ही अमेझ हुंडाय मोटार घेवन दुबावीत बायल चालक म्हापश्यां येताली. खोर्ली वाटेत अजय लाँड्री कुशीक ह्या मोटारीन एका वॅगनार मोटारीक धपको दिलो. उपरांत लागींच पार्क केल्ल्या दोन दुचाकींक धपको दिलो. मुखार वचून जखमी सावंत हांचे दुचाकीक धपको दिलो. तातूंत तांच्या पांयाक खर जखम जावन तांचेर हॉस्पिटलांत उपचार सुरू आसात.

उपरांत मुखार वचून मोटारीन गांधी चौक हांगा दोन दुचाकींक धपको दिलो. अपघाता उपरांत कांय लोकांनी ह्या मोटारीचो फाटलाग केलो. घडणूक थळार तिडकल्ल्या लोकांनी मोटारीची मोडतोड केली.

घडणुकेची म्हायती मेळटकूच पुलीस हवालदार महेश शेटगांवकार आनी वांगडी पुलिसांनी घडणूक थळार धांव घेतली आनी ते बायलेक ताब्यांत घेवन पुलीस स्टेशनार हाडली. तशेंच अपघातग्रस्त मोटार जप्त केली.

पुलिसांनी दुबावीत बायलेचेर मोटार वाहन कायद्या खाला गुन्यांव दाखल केला. वैजकी तपासणे उपरांत दोतोरांनी तिका मानसीक दुयेंती म्हूण जाहीर केलें. उपरांत पुलिसांनी रातीं उसरां तिका बांबोळे मनोरुग्ण हॉस्पिटलांत दाखल केली. फुडलो तपास पुलीस करतात.