म्हापश्यां मोअल्ला किल्नीक उबारतले

पालिका मंडळाचे बसकेंत मत मांडटना नगरसेवक साईनाथ रावूळ आनी आशिर्वाद खोर्जुंवेंकार. कुशीक नगराध्यक्ष शुभांगी वायंगणकार, मुख्याधिकारी अमितेश शिरवयकार, उपनगराध्यक्ष चंद्रशेखर बेनकार आनी नगरसेवक.

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

पालिका मंडळाचे बसकेंत थाराव

म्हापशें: घाटेश्वरनगर खोर्ली हांगासरल्या विद्यमान उपनागरी भलायकी केंद्राची सुदारणा करून तातूंत 15 व्या वित्त आयोगाचे निधी वतीन वेलसन केंद्र उबारपाचो थाराव म्हापशें पालिका मंडळाचे बसकेंत घेतलो. मोअल्ला क्लिनिकाचे धरतेर शारांत अजून तीन उपभलायकी केंद्रां उबारपाचो निर्णय लेगीत हे बसकेंत घेतलो. तशेंच बोडगेश्वर जात्रेतले स्टॉल्स शुल्क आकारपाचे हे बसकेंत निश्चीत केलें.

मंगळारा दनपारां नगराध्यक्षा शुभांगी वायंगणकार हांचे अध्यक्षताये खाला पालिका मंडळाची विशेश बसका जाली. ह्या वेळार उपनगराध्यक्ष चंद्रशेखर बेनकार, मुख्याधिकारी अमितेश शिरवयकार हाजीर आशिल्ले. जाल्यार नगरसेवक आनंद भाईडकार, विकास आरोलकार, स्वप्नील शिरोडकार, नगरसेविका डॉ. नूतन बिचोलकार आनी किशोरी कोरगांवकार गैरहजर आशिल्ल्यो.

घाटेश्वरनगरांतल्या ह्या उपभलायकी केंद्राच्या विस्तारीकरणाच्या सुदारणा कामाचेर 21 लाख रुपया खर्च येतलो. हाचे बगर गांवसवाडो, करासवाडो आनी कुचेली ह्या वाठारांत अजून तीन केंद्रांची उबारणी करची पडटली. हे खातीर सुवातीची पळोवणी करून थंय केंद्र उबारचें पडटलें. आवश्यक सुवातेची शहानिशा करून हें काम चालीक लायतले अशी म्हायती नगराध्यक्षा वायंगणकार हांणी दिली.

हीं उपकेंद्रां अंशता पालिकेच्या ताब्यांत उरतलीं आनी रोजगार निर्मिती जातली. हाचे बगर कर्मचाऱ्यांचो पगार आनी आवश्यक उपकरणांचो खर्च वित्त आयोगाचे निधींतल्यान उबारतले अशी म्हायती मुख्याधिकारी अमितेश शिरवयकार हांणी दिली.

मजगतीं, श्री देव बोडगेश्वर जात्रोत्सवा निमतान थंय उबारिल्ल्या दुकानदारां कडल्यान पालिके कडल्यान वसूल जावपी शुल्क निश्चीत केला. खाजेकारां कडल्यान 500 रुपया प्रति चौरस मिटर, जाल्यार खाद्यपदार्थ, हॉटेल, कपडे, आयदनां, खेळणी हांचे कडल्यान 75 रुपया प्रति चौरस मिटर जाल्यार केळी विकप्यां कडल्यान 150 रुपया ह्या दरान शुल्क दिसाक घेतले.