म्हापश्यां दुकानाक उजो लागून 1 लाखाचें लुकसाण

दुकानाक लागिल्लो उजो पालयतना उजो पालोवपी दळाचे जवान.

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

म्हापशें: चाररस्तो-करासवाडो, म्हापशें हांगासरल्या एका जनरल स्टोर दुकानाक उजो लागलो. ह्या उज्यांत सुमार एक लाखाचें लुकसाण जालें.

सोमारा रातीं 10.50 वरांच्या सुमाराक ही उज्याची घडणूक घडली. घडणुकेची म्हायती मेळटकूच म्हापशेंचे उजो पालोवपी दळाचे उपअधिकारी ज्ञानेश्वर सावंत हांच्या फुडारपणा खाला जवानांनी घडणूक थळार धांव घेतली.

जवानांनी उज्याचेर नियंत्रण मेळयलें, पूण तो मेरेन दुकान लासून गोबर जाल्लें. ताचे पयलीं नगरसेवक सुशांत हरमलकार आनी थळाव्या लोकांनी उजो पालोवपाचो यत्न केलो.

ह्या उज्यांत बिस्किटीचे पुडे, उजवाती पुडे, थंडपेयाच्यो बाटल्यो आनी हेर म्हाल लासून गोबर जालो. दुकानाचो धनी दिनेश हरमलकार हाचें एकसुरें उदरनिर्वाहाचें साधन आशिल्लें. तें लागिल्ल्या उज्यांत भस्मसात जालें. हो उजो शॉर्ट सर्किटाक लागून लागिल्ल्याचो दुबाव दळान उक्तायला. म्हापशें पुलिसांनी पंचनामो केला.