म्हापश्यां टाटा एस रिक्षेच्या धपक्यान कनिश्ठ अभियंतो जखमी

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

म्हापशें: आंब्यांनी माडेल थिये म्हामार्गार फुटिल्ले उदका पायपलायनीचें काम सुरू आसतना एका गतीन येवपी टाटा एस रिक्षान ओव्हरटेक करीत धपको दिल्ल्यान उदका पुरवण विभागाचे कनिश्ठ अभियंते तनय कांदोळकार जखमी जाले. जाल्यार हेर कर्मचारी वाटावले. अपघाताक कारण थारिल्ल्या रिक्षा चालकाक कोलवाळ पुलिसांनी ताब्यांत घेतला.

ही घडणूक सांजवेळा 7.30 वरांच्या सुमाराक घडली. टाटा एस रिक्षा गतीन आयली आनी मुखा वयल्या तीन ट्रकांक ओव्हरटेक करून बॅरिकेट्साक आनी ट्रकाक धपको दिलो, आनी थंय पायपलायनीच्या दुरुस्तीचें काम पळोवपी तनय कांदोळकार ह्या अभियंत्याक नेटाचो धपको दिलो. ह्या अपघातांत ते गंभीर जखमी जाले. रोखडोच तांकां म्हापशेंच्या जिल्हो हॉस्पिटलांत दाखल केलो.

अपघाताची म्हायती मेळटकूच पुलिसांनी घडणूक थळार धांव घेवन पंचनामो केलो. ह्या अपघाता उपरांत म्हामार्गा वयली येरादारी दुसरे वटेन वळयली.

मजगतीं, ह्या उदका पायपलायनीच्या दुरुस्तीचें काम सद्या झुजा पांवड्यार सुरू आसा. हें काम पुराय करून बिरेस्तारा मध्यान रातीं मेरेन पुराय जावपाची शक्यताय आसून शुक्रारा मेरेन बार्देस म्हालांत मर्यादीत उदका पुरवण जातली अशी म्हायती अधिकाऱ्यांनी दिली.