म्हापश्यां खांप्या दुचाकी चोराक अटक

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

पांच दुचाकी जप्त; चोरयेच्या दुचाकीचें अदमाशेक दोन लाख मोल

म्हापशें: पुलिसांनी दुबावीत युवराज राजेश गुजराती (19, वेर्ला काणका) ह्या खांप्या दुचाकी चोराक अटक करून ताचे कडल्यान पांच दुचाकी जप्त केल्यो. चोरयेच्या दुचाकीचें मोल सुमार दोन लाख रुपया आसा.

जीए 03 एके 3008 क्रमांकाची आप्रेला ही दुचाकी फाटल्या जानेवारी म्हयन्यांत चोरयेक गेल्ली. ह्या दुचाकी चोरीची कागाळ दाखल जातकच पुलिसांनी सोदकार्य सुरू केल्लें.

ह्या वेळार कुचेली दोंगर वाठारांत अनवळखी सुवातेर कांय दुचाकी आशिल्ल्याची म्हायती पुलिसांक मेळिल्ली. ह्या म्हायतीच्या आदाराचेर पुलिसांनी सोमारा रातीं दुबावीत आरोपीक धरलो आनी ताब्यांत घेतलो.

दुबावितान कुचेली दोंगराळ वाठारांत दवरिल्ल्यो दोन मोटारसायकल आनी दोन स्कूटर तशेंच डिओ स्कूटर मेळून पांच दुचाकी पुलिसांनी जप्त केल्यो. वयल्या चारूय दुचाकींच्यो नंबर प्लेटी काडिल्ल्यो. तातूंतली आप्रेला ही कागाळदार रिबेलो हाची आशिल्ल्याचें स्पश्ट जालां. पुलिसांनी दुबाविताकत दुचाकी चोरयेच्या गुन्यांवा खाला अटक केल्या. तशेंच ताब्यांत घेतिल्ल्या हेर दुचाकींच्यो नंबर प्लेटींचो सोद पुलीस घेतात.

मजगतीं दुबावीत आरोपी हो दुचाकी चारयेंतलो खांपो चोर आसा. भुरगेपणा सावन तो हे चोरयेंत गुथला. सान पिरायेचो आसतना म्हापशें पुलिसांनी ताका दोन फावटी धरून बाल सुदारघरांत धाडिल्लो. दुबावीत आरोपीक हांगासरल्या पयलो वर्ग न्यायालयान दोन दीस पुलीस कोठयेंत दवरपाचो आदेश दिला.

पुलीस निरिक्षक परेश नायक हांच्या मार्गदर्शना खाला उपनिरिक्षक सुनील पाटील हवालदार आल्विटो डिमेलो, सुशांत चोपडेंकार, नंदू कुडासकार, कॉन्सटेबल राजेश कांदोळकार, प्रकाश पाळेकार, अभिषेक कांसार, अक्षय पाटील आनी आनंद राठोड ह्या पंगडान ही कारवाय केली.

दुबावीत आरोपी गुजराती हो म्हापशें आनी हेर वाठारांतल्यो दुचाकी चोरतालो. चोरिल्ली दुचाकी एके सुवातेर व्हरून दवरतालो. जर ती दुचाकी धनायन सोदून व्हेली ना जाल्यार त्या दुचाकी वयली नंबर प्लेट काडून उडयतालो आनी दुचाकी व्हरून कुचेलींतल्या दोंगराळ वाठारांत व्हरून दवरतालो. उपरांत कांय जाणांचे मागणे प्रमाण त्या दुचाकींचे वेगळेवेगळे भाग काडून विकतालो. ही ताची दुचाकी चाेरून पयशे जोडपाची तकली आशिल्ली.