म्हापशें मार्केटांत गुटखा जप्त

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

म्हापशें: मार्केटांत गुटखा आनी तंबाकूच्या पदार्थांची विक्री करपी पानपट्टीकाराक उपनगराध्यक्ष चंद्रशेखर बेनकार आनी नगरसेवक विराज फडके हांणी धरून पुलिसांचे सुवादीन केलो. तशेंच ह्या पानपट्टीकाराचें पालिकेन आनी पुलिसांनी सुमार 10 कील वजनाचो म्हाल जप्त केलो.

उपनगराध्यक्ष बेनकार आनी नगरसेवक फडके आयतारा बाजारपेठेंत गेल्ले. मार्केट यार्डाचे कुशीचे बाजारपेठेच्या प्रवेशदारार एक पानपट्टीकार गुटखा आनी तंबाकूचे पदार्थ विकतालो. हो प्रकार तांचे नदरेक येतकूच पालिका कर्मचाऱ्यां वतीन कारवाय करून हो म्हाल जप्त केलो आनी वेवसाय बंद करपाचो आदेश त्या विक्रेत्याक दिलो.

कांय वेळान ह्या पानपट्टीकारान परतून वेवसाय सुरू केल्ल्याचें दिसून आयलें. उपनगराध्यक्ष बेनकार आनी नगरसेवक फडके हांकां पळोवन दुबावितान धांव मारपाचो यत्न केलो. पूण ताका धरून आनी गुटखा ताब्यांत घेवन पानपट्टीकाराक म्हापशें पुलिसांचे सुवादीन केलो.

उपरांत पुलिसांनी तंबाकूचे पदार्थ जप्त केले. ह्या पानपट्टीकाराचेर दंडात्मक कारवाय करून ताका सोडलो.