म्हापशें बस स्टॅण्डार रातयांत उबारलो गडो

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

म्हापशें: पालिका मंडळाच्या आशिर्वादान म्हापश्यां सर्रासपणान बेकायदो गाडे उबारतात. हांगासरल्या नव्या बस स्टॅण्डाचे कुशीक रातयांत एक नवो गाडो उबारला.

नव्या कदंब बस स्टॅण्डाचे कुशीक मेकळे सुवातेंत पदपथाचे कुशीक हो गाडो हाडून दवरला. पालिका हातगाडे वा गाडेवजा दुकानांक परवानो दिना. तरी लेगीत शारांत बिनधास्तपणान हातगाडे आनी दुकानां उबीं जायत आसात. पालिका मंडळान ह्या बेकायदो प्रकारांक मेकळीकूच दिल्या.

कोमुनिदादीचे सुवातेंत मेकळ्या जाग्यार हो गाडो हाडून दवरला. ताका लागून कोमुनिदाद समिती आनी पालिका मंडळाच्या संगनमतान हो गाडो उबारला असो दुबाव थळाव्या लोकांनी उक्तायला.

पयलींच पालिका मंडळ शारांतल्या बेकायदो अतिक्रमणा वयल्यान सेगीत चर्चेंत आसा. म्हापशें-गिरी रस्त्याचे कुशीक आशिल्ल्या ह्या गाड्याक लागून परतून पालिकेचो गैरप्रकार उक्ताडार आयला.

मजगतीं, सरकार आनी सरकारी पक्ष म्हापसा पालिका मंडळांतल्या सत्ताधारी गटाचेर मेहरबान आसा. ताका लागून हो पंगड सत्तेर येत सावन शारांत अशे गैरप्रकार सुरू आसात.